Zastupitelé kraje se rozhodli prodloužit spolupráci
s Jihlavou ohledně nové zpevněné dráhy. Kraj Vysočina se má na stavbě podílet částkou do výše 30 milionů korun. Stejný podíl přislíbila také Jihlava. Ta musí na svém úterním zasedání rovněž podpořit prodloužení smlouvy s Krajem Vysočina. „Předpokládám, že smlouva bude z naší strany také prodloužena," vyjádřil se primátor Chloupek.

„Město Jihlava mělo 
v plánu vzletovou dráhu postavit do konce letošního roku, vzhledem k problémům při majetkové přípravě pozemků i k prodloužení schvalovacího procesu odůvodnění podlimitní veřejné zakázky v Zastupitelstvu města Jihlava, požádalo statutární město Jihlava o prodloužení doby trvání smlouvy o spolupráci. Stávající smlouva byla do konce tohoto roku," vysvětlil náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast dopravy Libor Joukl. Předpokládá se, že stavba zpevněné vzletové dráhy se bude realizovat 
v příštím roce a nový termín dodatku smlouvy počítá se spoluprací Kraje Vysočina a města Jihlavy do termínu 31. prosince 2019.

Jihlavské zastupitelstvo na svém červnovém zasedání totiž nepodpořilo záměr na veřejnou soutěž 
k letišti, takže ho dalo k ledu. Některým zastupitelům se zdálo, že projekt není dostatečně připraven, proto pro záměr ruku nezvedli.

„V současné době jsme si už některé nejasnosti vysvětlili, jednali jsme i se subjekty, které na letišti fungují. Věřím, že projekt bude pokračovat," uvedl Chloupek s tím, že zářijové zastupitelstvo se bude ovšem zabývat pouze prodloužením smlouvy s krajem. Další případné kroky 
v samotné realizaci záměru ještě nejsou na pořadu dne.

Stavba nové vzletové dráhy má své příznivce 
i odpůrce. Zpevněný povrch by uvítala například firma Jihlavan Airplanes, která zde testuje svá letadla. Proti modernizaci jsou někteří obyvatelé okolních obcí, kteří sepsali petici.

Zpevněná dráha na civilním letišti na Vysočině chybí, Jihlava by byla první.