Před pár dny skončila uzavírka téměř celé obce z důvodů prací na kanalizaci. Jak se všechno stihlo?
Vše jsme stihli před termínem, uzavírka skončila o týden dříve, osmého května už mohli místem řidiči jezdit.

Stále se však pracuje. Co se dělá nyní?
U kanalizace jsou dvě pracovní party, každá provádí jednotlivé úseky hlavních stok včetně odboček pro jednotlivé nemovitosti. Zároveň probíhají práce na čističce, kde by v tomto měsíci mělo být zahájeno betonování. Vše jede tak, jak má.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkJedná se o dlouholetý projekt, kdy jste na něm začali pracovat?Celý projekt se začal připravovat už v roce 2014, byla tam spousta neznámých, narazili jsme třeba na územní plán, kde jsme měli uvedenou jednotnou kanalizaci, museli jsme mít oddílnou, takže to s sebou neslo změnu územního plánu… Nebylo jednoduché práce připravit tak, abychom splňovali všechny podmínky.

Cejle
* počet obyvatel: 495
* vznik obce: 1278

Měli jste peníze v rozpočtu nebo bylo nutné vzít si úvěr? A dosáhli jste i na dotace?
Máme dotaci ze Státního fondu životního prostředí i od Kraje Vysočina, přesto máme i úvěr na pětadvacet milionů.

Zřejmě se jedná o největší akci v obci za posledních třicet let. Souhlasíte?
Za posledních třicet let určitě. Myslím, že pro Cejli je to historicky největší projekt, co se týká rozsahu prací i financí.

Uzavírky místní lidi omezují, nová kanalizace se ale dělá pro ně. Chápou to tak?
Většina lidí to chápe. Vědí, že kanalizace je nutná a není to rozhodnutí paní starostky, což také slýchávám. Že prý nemáme co dělat, tak jsme si vymysleli kanalizaci. Většina lidí ale i přes omezení ví, že by se kanalizace stejně musela dělat. Tlak na oddílnou kanalizaci a čistírny i u nejmenších obcí je a čím dříve to bude, tím dříve tu budou mít lidé komfort – opravíme silnice a budeme se věnovat dalším oblastem.

Ovlivnil stavbu nějak koronavirus a s ním spojená omezení?
Bylo obtížné se scházet a domlouvat. Byli jsme také připraveni, že budeme dělat veřejné schůze pro lidi, abychom je informovali. Snažíme se předávat informace přes webové stránky a přes zpravodaj, ale když se lidé sejdou a zeptají, je to lepší. Spousta lidí je naučená, že si zavolá, ale ne všichni.

A jak jinak život v Cejli ovlivnil čínský virus?
Nejhorší je to pro děti ze školy a dětské spolky. V obci jsme měli společenský život hodně rozvinutý, co měsíc, tak akce, někdy i dvě, tři. Zpočátku jsem pauzu v organizaci i trochu uvítala, ale po chvíli mi to začalo chybět. Nemám kontakt s lidmi, neděláme brigády a děti žadoní, aby mohli jít na hasiče a do dalších spolků, že jim to chybí. Nyní byl povolený venkovní kroužek a přišlo tam hodně dětí, jsou natěšené.

Plánujete už nějaké akce na letošní léto?
My bychom prvního června měli mít dětský den, ten jsme ale ještě odpískali. Spíše uděláme, pokud to bude možné, rozloučení s prázdninami na konci srpna. Bude to formou dětského dne se soutěžemi. Chystáme vítání občánků. Měl by tu být na konci června i kvadriatlon a v půlce července máme pouť. Uvidíme, snad se podaří vše uspořádat.

Tip na výlet

Naučná stezka Čeřínek

Naučná stezka Čeřínek začíná asi 1,5 kilometrů západně od Dolní Cerekve za rybníky Chudý (severně od silnice) a rybníkem Menší (jižně od silnice). Délka trasy je 6 kilometrů a celkem čítá 14 zastávek, je možné ji projít oběma směry. Je vhodná jak pro pěší, tak cyklisty a je dobře značená. Na zastávkách se turisté seznámí s geomorfologickými, botanickými a zoologickými zvláštnostmi území. U pátého zastavení se nachází dřevěné odpočívadlo a Formanská studánka, potom následuje stoupání na skalnatý vrchol Přírodní památky Přední skála. Z 11 metrů vysokého a 22 metrů širokého skalního ochozu je možné se pokochat výhledem na okolní kopce a osady Přírodního parku Čeřínek.

Zajímavost: Cejlebrity a Cejlebritky. Taneční uskupení složené z místních lidí, kteří zpestřují život v obci. Tedy minimálně zpestřoval do doby, než nastoupil covid a s tím útlum kulturních aktivit.