Adekvátního začlenění do kontextu Jihlavy se ale tento hudební skladatel a dirigent dočkal až po listopadové revoluci. „Před Listopadem se k němu tehdejší režim moc nehlásil, přestože je to velikán. Bylo to kvůli židovskému původu, v rodině se hovořilo německy, to se tehdy moc nehodilo," připomíná Jaroslav Vymazal. Jako primátor byl u toho, když se definitivně rozhodlo o vybudování parku Gustava Mahlera na rohu Benešovy a Věžní ulice, v místě, kde stávala židovská synagoga.

A po sametové revoluci tam stále fungovala velká tržnice ještě z dob komunismu. Reprezentativní park Gustava Mahlera tak vznikl v Jihlavě až na sklonku minulého desetiletí. „Gustav Mahler získával odpovídající postavení ve městě postupně, ale v každém případě je dobře, že se k němu Jihlava hlásí. A to nejen parkem, ale i stále významnějším festivalem a dalšími aktivitami," dodává Vymazal.

Park Gustava Mahlera byl budován od roku 2008, hlavní práce se udělaly v roce následujícím. Slavnostně byl otevřen u příležitosti 150. výročí skladatelova narození. Slavnosti se zúčastnil i tehdejší český prezident Václav Klaus.

Ústředním prvkem parku je socha Gustava Mahlera od akademického sochaře Jana Koblasy. Tu obklopují kamenné plastiky ptáků a ryb symbolizující Mahlerovu hudební tvorbu, konkrétně jeho písňové texty.

Od roku 2010 se v parku konají nejrůznější koncerty.