„Město může pro zlepšení zdravotního stavu obyvatel působit například osvětou a výchovou, především na mladou generaci prostřednictvím škol a dalších institucí, ale nejen na ni. Také prostřednictvím spolupráce s partnery, především se zdravotnickým, neziskovým sektorem a firmami, lze dosáhnout pozitivních změn,“ myslí si primátor Rudolf Chloupek.

Tyto a další aktivity jsou obsaženy v aktualizaci Zdravotního plánu města na následující dva roky, kterou schválilo zastupitelstvo. Mezi klíčové oblasti zahrnuté v dokumentu patří zdraví mladých, zdravé stárnutí, zlepšení duševního zdraví či snížení škod způsobených alkoholem, drogami a tabákem.

„V materiálu jsou uvedeny aktivity, které se v minulém období osvědčily, průběžné v Jihlavě probíhají a jsou doporučeny k podpoře města i pro následující období. Dále plán obsahuje nové aktivity, jejichž potřeba vyplynula z Analýzy zdravotního stavu obyvatel, ze společenského vývoje a které doporučili odborní partneři jako přínosné,“ informoval Chloupek.