Nový zákon o dětských skupinách, který na konci září schválila Poslanecká sněmovna, komplikuje provoz dětského lesního klubu Hájenka ve Zborné u Jihlavy. Tento zákon nově klade za povinnost mít v zázemí, ve kterém děti pobývají jen omezenou dobu, vícero dětských záchodů. Lesní školka musí mít také předepsaný počet metrů čtverečních na dítě. Je to obdobné tomu, jak to již nyní funguje v klasických státních mateřinkách. Zákon má nyní podepsat prezident republiky Miloš Zeman.

„Požadavky, obsažené v novém zákoně, jsou pro lesní školky absurdní. Děti mají po celý den k dispozici bezpočet metrů čtvereční volné přírody a do zázemí se chodí prakticky pouze ohřát, převléci a najíst," řekla koordinátorka Hájenky Jana Koukalová s tím, že Hájenka je k zákonným požadavkům na zázemí hodně blízko. Hůře jsou na tom podle Koukalové lesní školky, které mají zázemí skromnější, například v jurtě, srubu, nebo maringotce.

„Přestavba budovy dle zákonných požadavků je na Hájence reálná. Spíše je otázkou, kdo ji zaplatí. Nemůžeme financování úprav zázemí vyžadovat po rodičích, z jejichž příspěvků je chod Hájenky hrazen. Fungujeme jako sdružení rodičů, kde se rodiče na chodu školky aktivně podílí, mnohdy dobrovolně bez nároku na honorář," vysvětlila Koukalová.

Asociace lesních mateřských školek chce nyní jednat s ministerstvy a politiky na vytvoření výjimek pro lesní mateřské školky tak, aby mohly fungovat i nadále za stávájících podmínek. Hledají se i další možná řešení vzniklé situace. „I kdyby žádné legislativní výjimky nebyly, budeme hledat zdroje, které nám pomohou školku zachovat. Budeme se snažit fungovat nadále. Prostě to nevzdáme," dodala Koukalová.

Obavy zřizovatelů soukromých lesních školek mírní vyjádření ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové. „Není možné, aby lesním školkám nebylo umožněno stát se součástí systému předškolního vzdělávání jen proto, že nesplňují stavebně technické a hygienické požadavky kladené na klasické mateřinky. Ty samozřejmě z povahy věci splnit nemohou, ačkoliv kvalita vzdělávání, kterou dětem poskytují, je často na vysoké úrovni. Sama ze své pozice udělám maximum pro nalezení vhodného řešení," uvedla Marksová. Na Ministerstvu práce a sociální věcí vzniká pracovní skupina, která se tím bude zabývat.

Zákon zakotví do českého právního řádu nový typ služby péče o dítě od jednoho roku do předškolního věku. Půjde o službu poskytovanou na nekomerčním základě a mimo systém předškolního vzdělávání. „Nová právní norma jasně definuje základní právní rámec pravidelné péče o malé děti tak, aby poskytovatelé měli právní jistotu, co musí splňovat, a rodiče měli záruku, že péče o jejich dítě je garantována v základním rozsahu," řekl tiskový mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí Petr Habáň.

Hlavními provozovateli dětských skupin mají být zaměstnavatelé a neziskové organizace. Dětskou skupinu si ale mohou zřídit také územní samosprávné celky nebo vysoké školy. Zákon se týká i stávajících zařízení, a to nejen zmiňovaných lesních školek, ale i některých mateřských center nebo například skautských oddílů. Tedy těch, kteří přebírají péči o dítě.

„Podmínky na provoz byly od počátku navrhovány tak, aby nebyly neúměrně vysoké a rozvoj této služby nebrzdily," doplnil Habáň. Poskytování a využívání dětských skupin podle jeho vyjádření podpoří daňová opatření. „Zaměstnavatelé si mohou daňově uznat náklady na provoz vlastního zařízení nebo příspěvku na provoz zařízení zajišťovaného jinými subjekty pro děti zaměstnanců. Rodiče zase mohou využít slevu na dani, pokud služby dětské skupiny využijí," vysvětlil.

S tím, že je zákon dobře postavený a pomůže rozvoji dětských skupin, však Jana Koukalová nesouhlasí. „Právě na příkladu lesních mateřinek je nejvíce vidět absurdita špatně napsaného zákona, který měl rodičům usnadnit přístup k předškolní péči, ale ve svém důsledku možná způsobí zánik několika tisíců míst v již fungujících předškolních zařízeních, se kterými jsou rodiče spokojeni. Pozitivní je, že sama ministryně práce a sociálních věcí je jednáním otevřená a zánik lesních školek si také nepřeje," podotkla Koukalová.

O zřízení dětské skupiny uvažovali už loni v Hodicích na, a to v prostorách tamního rodinného centra Kostka. „Tehdy nestačila kapacita školky pro všechny zájemce. Nakonec o dětskou skupinu v Hodicích nebyl zájem, míst ve školce bylo a je dost. Pro nás byl největší překážkou požadavek na sprchy a oddělené místo na spaní," uvedla za centrum Ivana Kalinová.

ZUZANA MUSILOVÁ