Vzdělávání, poradenství, výuka jazyků dětí 
i rodičů, Montessori programy, kulturní a volnočasové aktivity, hlídání dětí, kroužky, miniškoličky. To je jen stručný výčet aktivit většiny mateřských či rodinných center fungujících na Vysočině.

Vzhledem k tomu, že se ve většině případů jedná o neziskové organizace, peníze na mzdy a provoz jsou získávány z grantů a dotací, částečně 
i z vybíraného vstupného. Většina aktivit je ale pro rodiny zdarma či za symbolickou cenu. Na některých místech finančně vypomáhají sponzorské dary a příspěvky od firem či jednotlivců. Přes neustálý boj o přežití ale v centrech vládne pozitivní nálada, bez níž by se tato práce nedala realizovat.

Své o tom ví také v havlíčkobrodském centru Zvoneček, který funguje ve městě již třináct let. „Přestože se v minulém roce několikanásobně zvýšila návštěvnost rodičů s dětmi, díky větším prostorám 
v centru města, tak jsme bohužel dostali nulovou dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí, a hrozil nám zánik 
z nedostatku financí," uvedla koordinátorka centra Anna Doleželová. Situaci v Brodě vyřešili půjčkou, a tak Zvoneček slouží rodičům a dětem dál.

Vedle mnoha jiných aktivit nabízí Zvoneček nejen krátkodobé hlídání dětí, ale i dlouhodobé, celý den, nebo i týden v omezeném počtu dětí.

Mezi jedno z nejnavštěvovanějších dětských center ve Žďáře nad Sázavou patří Rodinné centrum Srdíčko sídlící v budově žďárské polikliniky. Centrum provozuje Kolpingovo dílo České republiky, město provoz podporuje prostřednictvím krajského projektu prorodinné politiky. Nyní finišují poslední rekonstrukční práce ve čtvrtém patře polikliniky, kam se centrum v nejbližších dnech přestěhuje ze stávajících prostor v suterénu.

Město doplatí stavbu centra skoro třemi miliony korun. „Rada doporučila zastupitelstvu schválit v této věci rozpočtové opatření ve výši 
2 765 321 korun s tím, že záloha ve výši 400 tisíc, již město uhradilo v roce 2013 na interiéry Rodinného centra Srdíčko, bude pohledávkou města za příspěvkovou organizaci Poliklinika Žďár nad Sázavou," uvedla žďárská starostka Dagmar Zvěřinová. Dva a tři čtvrtě milionu jsou investicí do majetku města, nikoli příspěvkové organizace, jež je v budově polikliniky v nájmu. Nové prostory pro centrum, které nabízí aktivity nejen výhradně pro děti, ale i pro celé rodiny, budou podstatně větší než ty stávající.

Už více než patnáct let pomáhá Třebíčské centrum rodičům užívat si rodičovství. Centrum v prostorách bývalé mateřské školy v ulici Fr. Hrubína a v prostorách své pobočky borovinského Centra DaR nabízí kromě denních provozů i celou řadu kreativních, pohybových i vzdělávacích kroužků pro děti i dospělé, Montessori program a mnoho dalšího. „Daří se nám dobře, jelikož děláme smysluplnou práci, a to nás těší a přináší nám uspokojení. Pomáhat a dělat radost druhým – to nás spojuje," ujistila Anna Machátová, předsedkyně organizace.

V Batelově 
cvičí s kočárky

V Batelově na Jihlavsku otevřeli v polovině letošního ledna mateřské centrum nově. Bateláček funguje v prostorách místního zdravotního střediska z příspěvků rodičů, kteří platí za kurzy a další činnosti. „Tyto peníze jdou na provoz. Maminky, které vedou jednotlivé aktivity, dělají vše zadarmo. Žádný grant nebo dotaci nečerpáme. Zatím toto financování vyhovuje," řekla jedna ze zakladatelek centra Pavlína Rychlá. Bateláček nyní zájemcům nabízí i cvičení s kočárky Fit mami.

Mezi nejdéle působící centra na Pelhřimovsku patří 
Rodinné centrum Krteček 
v Pelhřimově. Před patnácti lety byla u jeho vzniku i Jana Jirků, která je nyní potřetí na mateřské dovolené. A proto se také na dění v rodinném centru může znovu podílet.

„Nejprve fungovalo v mateřské škole na Osvobození, poté o kousek dál na základní škole. Zájem ze strany maminek je ale veliký a prostory nestačily," vysvětlila Jana Jirků, proč se Krteček letos 1. února přestěhoval do Domu služeb u Jihlavské brány. Děti tam mají víc místa a centrum je dostupnější rovněž maminkám, které měly na sídliště daleko.

Spolu s přestěhováním do nových prostor jde ruku v ruce i rozšíření služeb. „Dosud bylo centrum otevřené jen dopoledne, nyní bude i odpoledne, a to každý všední den. Děti a jejich doprovod také čekají nové aktivity, než na jaké byly dosud zvyklé," objasnila Natália Šternová, další z maminek, díky nimž Krteček funguje.