Už za měsíc půjdeme k volebním urnám, abychom si zvolili zástupce, kteří nás budou reprezentovat na poslanecké půdě. Vrcholí proto předvolební přípravy, ke kterým patří také sestavování volebních komisí.

Pravidelnou členkou volební komise je už několik let v Opatově na Jihlavsku také Ivana Holzbauerová. Je studentkou, takže se jí třináct stovek za dva dny sezení ve volební komisi hodí. Zatím ji ovšem nikdo s účastí v letošních volbách neoslovil, o mož-nosti už se ovšem zajímala. „Já s tím počítám, ovšem zatím se nic neděje. Ale už jsem avizovala, že o členství v komisi budu mít zase zájem," netajila se zájmem o místo ve volební komisi studentka. A podobných případů je na Jihlavsku několik.

„I u nás se lidé ptají, zda by mohli jít do komise," potvrdil zájem občanů starosta Luk nad Jihlavou Viktor Wölfl. Ten ovšem zároveň podotkl, že nejprve jsou na tahu aktivní politické strany v městysi, které mají přednostní právo nominovat své koně.

„Při volbách do Poslanecké sněmovny je snaha politických stran o dosazení svých lidí vždycky větší. Například senátní volby tolik zajímavé nejsou," dodal Wölfl.

V Lukách nad Jihlavou mají dva volební okrsky, přičemž jeden čítá vždy pět členů plus zapisovatele. Dohromady se tedy uplatní dvanáct lidí.

„Je to tak půl na půl. Dva až tři členy nominují strany, zbytek dodáme my z okruhu lidí, které máme na seznamu na obci," doplnila pro úplnost metodiku městyse při výběru lidí do komise Danuše Záhorská, která má tuto volební agendu na starosti.

Kdo má tedy zájem o členství v komisi, může zajít na příslušný obecní úřad v místě svého bydliště a nechat se napsat na listinu zájemců. Obce už ale většinou oslovují stále stejné lidi, kteří mají s touto prací zkušenosti. Druhým způsobem je nechat se napsat u nějaké politické strany, která pak dotyčného může nominovat.

V případě voleb do Poslanecké sněmovny jde o účast na volbách ve dvou dnech. „Člen volební komise dostane 1 300 korun, zapisovatel 1 500 korun a předseda komise 1 600 korun," vypočítal tajemník jihlavské radnice Lubomír Dohnal. Pokud ovšem někdo z členů přijde jenom na jeden den, bude mu pokrácena odměna. Za neukázněnost bude potrestán.

První setkání členů volebních komisí se má uskutečnit v DKO v Jihlavě v termínu 15. října, kde se všichni dozví potřebné pokyny.

Pohlídejte změny v místnostech

Voliči tentokrát nemusí mít volební lístky tři dny před volbami, jako tomu bylo doposud, ale jen jeden den před volbami. „Pokud se ale lístky nějakým nedopatřením nedostanou do schránek, dostanou lidé náhradní lístky ve volebních místnostech, nebo si pro ně mohou v Jihlavě přijít na magistrát předem," poznamenal k možným komplikacím mluvčí jihlavského magistrátu Radek Tulis.

Samosprávy měly do středečního dne povinnost vyvěsit na úřední desku seznam volebních místností a počty členů okrskových komisí. V menších obcích jsou většinou jedna nebo dvě místnosti, takže lidé vědí, kam mají jít volit. Horší situace je například v krajském městě, kde je celkem 57 volebních okrsků. „Ve volebních okrscích došlo k sedmi změnám, které jsou ovšem spíše kosmetické," potvrdil mluvčí Tulis. Kdo má kam jít, se lidé dozví společně s tím, když jim přijdou volební lístky. Seznamy volebních okrsků a adres volebních místností najdou lidé také v Novinách jihlavské radnice, které dostávají obyvatelé krajského města do svých schránek.

V Jihlavě se například okrsky 6 a 7 vrací do původních prostor v objektu Denního a týdenního stacionáře, který procházel rekonstrukcí. Okrsek 27 má novou volební místnost v restauraci U Rebela na Brněnské ulici a okrsek 28 v Základní škole speciální a praktické na Březinově ulici.