Alarmující nedostatek kvalifikovaných technických pracovníků v průmyslově orientovaném kraji a poloprázdné učňovské obory. Patovou situaci pro firmy i obyvatele má vyřešit Regionální sektorová dohoda pro Kraj Vysočina v oblasti plastikářského průmyslu, kterou dnes v Jihlavě podepsalo sedm klíčových subjektů v čele s hejtmanem Kraje Vysočina Jiřím Běhounkem a zástupkyní Úřadu práce Jihlava Šárkou Kubátovou.

„Lehkovážnost, se kterou jsme dvacet let vychovávali především pracovníky humanitních oborů, se nám nyní vrací," podotýká Jarmila Modrá ze Svazu průmyslu a dopravy. „Schází celá generace techniků," dodala.

Problém podle Modré není pouze v aktuálním nedostatku kvalifikovaných pracovníků, nýbrž v systému odborného vzdělávání. Firmy kvůli tomu musí odmítat zakázky. Často si navíc stěžují, že většině absolventů chybí znalosti i pracovní návyky, a musí je tím pádem dlouze a mnohdy i draze doškolovat.

„Razantní odliv mladých lidí z technických odvětví s sebou nese i náhlou neschopnost běžné manuální zručnosti a drobných oprav v každodenním životě,"upozorňuje Jaroslav Huňáček, předseda Krajské hospodářské komory. Důležité je podle něj motivovat mladé lidi k práci v oboru.

Díky spolupráci mezi firmami a školami by mělo dojít nejen k většímu propojení teorie a praxe, ale také k ujasnění si vzájemných požadavků. „Za nedostatečnou považuji nejen spolupráci škol a firem, ale i možnosti kariérního poradenství a dalšího vzdělávání pro stávající pracovníky," doplnila Modrá.

Sektorová dohoda není smlouvou, pouze gentlemanskou dohodou, která není právně vymahatelná. Na jejím základě se však čtyři z pěti technicky zaměřených škol z regionu zavázaly, že již od nového školního roku zahájí vyučování oborového zaměření plastikář, po kterém je v kraji, vzhledem k zastoupení několika velkých firem, hlad.

Huňáček stejně jako Modrá doufá, že sektorová dohoda pomůže jak absolventům, tak stávajícím pracovníkům v seznámení se s novými technologiemi. „Dohodu vnímám jako restart pro celé odvětví a pevně věřím, že se cíle dohody povede naplnit,"dodal Huňáček. Mezi firmami, které dohodu podepsaly, je například Automotive Lighting, Cecho – Bohumil Cempírek nebo Fraenkische CZ.

Terezie Horváthová