Schůzka se koná 5. listopadu od 16 hodin v zasedací místnosti Zastupitelstva města Jihlavy na radnici.

Předpokládá se, že přijdou zejména obyvatelé ulic Březinova, Na Kopci a Demlova. „Navrhované úpravy se týkají motoristických i nemotoristických pozemních komunikací, které jsou prostorem sídliště vedeny. Dále se budou řešit vybrané veřejné prostory," řekl primátor Jaroslav Vymazal.

Projekt revitalizace sídliště navrhuje například prověření a doplnění nových spojovacích chodníků tam, kde jsou vyšlapané trasy, návrh nových kontejnerových stání, případně úpravu stávajících, úpravy dětských hřišť, vytvoření bezbariérových tras sídlištěm, vedení cyklostezky sídlištěm nebo navýšení parkovacích kapacit.

„Podobně jako při revitalizaci sídliště Královský vršek vyslechneme připomínky a návrhy veřejnosti. Pokud bude reálné je uskutečnit, do projektu je zahrneme," dodal primátor. Po projednání s veřejností a schválení studie v Radě města Jihlavy bude zpracována další nutná dokumentace. Úpravy sídliště přijdou na řadu v roce 2013 nebo 2014.

ZUZANA MUSILOVÁ