Do vzdělávacích programů, které se konaly v edukačním centru v Telči i na památkových objektech na Jihlavsku i na dalších místech Vysočiny, mělo možnost zapojit se 570 žáků a studentů. „Cílem bylo zviditelnit význam historické památky pro místní komunitu a propojit výuku regionální historie na školách s osobní zkušeností žáků," uvedla Ilona Ampapová z telčského pracoviště NPÚ.

Dospělí, konkrétně řemeslníci, se zdokonalovali ve svém oboru prostřednictvím účasti v kurzu Řemeslná obnova historických staveb. „Program probíhal od jara 2014 a sestával z devíti kurzů, každý se stovkou hodin výuky," přiblížila rozsah projektu Ampapová. Celkem se pilotního běhu zúčastnilo osmdesát zájemců, někteří z nich absolvovali praktickou část výuky například na ohroženém zámku v Brtnici.

Přímo v Telči se uskutečnilo i několik mezinárodních projektů, například červnová Mezinárodní letní škola památkové péče 2014. „Šlo o mezinárodní tréninkový program (v rámci aktivit zemí Visegrádské čtyřky) pro specialisty z řad památkové péče, představitele kulturních institucí a nevládních organizací," doplnila Ampapová.