Ten chtěl veřejně vysvětlit své manažerské rozhodnutí. V nemocnici totiž sloučil dvě oddělení a kvůli tomu musel odejít jeden z primářů. Byl jím právě Jan Procházka. Jeho odchod vyvolal velkou vlnu nesouhlasu u laické i odborné veřejnosti. Na internetu navíc vznikla petice, jejíž znění měli krajští zastupitelé před sebou.

Zřizovatelem nemocnice je Kraj Vysočina a signatáři po něm žádají, aby vedení kraje umožnilo Procházkovi návrat do nemocnice. Dle vyjádření hejtmana Jiřího Běhounka (ČSSD) však iniciativa na internetu nesplňuje zákonné požadavky na petici a byla tedy zaevidována jako stížnost.

„K vlastnímu obsahu podání sděluji, že žádný z orgánů Kraje Vysočina nemá právo zasahovat do kompetencí ředitelů příspěvkových organizací řízených krajem v oblasti pracovně-právních a personálních vztahů. Případné spory v personálních a pracovně-právních oblastech může řešit pouze soud," poznamenal mimo jiné hejtman.

Sloučit traumatologické a ortopedické oddělení bylo Velevovým dlouholetým záměrem, kterým se prý nikdy netajil. „Stojím si za svým rozhodnutím a trvám na tom, že bude výhodné pro pacienty," řekl před zastupiteli Lukáš Velev. Rozdílný názor na to má doktor Jan Procházka. „Bylo to mocenské rozhodnutí bez vysvětlení a jediný udaný důvod je, že jsem moc silná osobnost," vyjádřil se pro Deník Jan Procházka.

Má jiný názor

Procházkův osobní pohled na celou záležitost je úplně jiný než ten Velevův. „Po třiceti letech práce pro Nemocnici Jihlava mi bylo řečeno, že mou práci tato nemocnice již nepotřebuje. Rozhodl se tak pan ředitel Velev ve spolupráci s primářem Lenou. Oznámili mi to přibližně čtrnáct dní po direktivním sloučení obou oddělení, které nastalo k prvnímu únoru," uvedl Procházka.

Jeho slova se neshodují ani s Velevovým tvrzením, že ředitel svůj záměr netajil a že obě strany vše prodiskutovaly. „Dlouho připravované to asi bylo, ale celou dobu a ještě v prosinci 2016 ředitel Velev na všech úrovních tvrdil, že něco takového vůbec nechystá a všem zaměstnancům, kteří se dotazovali, tvrdil, že se to nestane," vyjádřil se Procházka.

Na krajském zastupitelstvu zazněla otázka, proč v dohodě stojí, že Procházka musel odejít pro nadbytečnost. Stejné vysvětlení požadovali také signatáři petice v komentářích u svých podpisů. „Nechápu, proč musel pan primář odejít formou dohody pro nadbytečnost, když podle mých informací požádal o to, aby v nemocnici mohl zůstat na pozici lékaře. Zvlášť když to byl odborník s třicetiletou praxí, který mohl zaškolit mladší kolegy. Nechápu to zvlášť v době, kdy všude vidíme nedostatek lékařů a na každém třetím zastupitelstvu kraje se snažíme najít nějaké motivace pro zdravotnický personál," tázal se krajský zastupitel Vít Kaňkovský (KDU-ČSL).

Velev to před zastupiteli vysvětlil tak, že Procházkovi navrhl, aby v nemocnici zůstal. „Měl na to právo, ale musel by pracovat na jiném oddělení. Potom, co jsme si ale vzniklou situaci vyříkali z očí do očí, jsme oba pochopili, že pravděpodobně dohoda bude nejlepším řešením," tvrdil Velev. S Procházkou prý měli úplně jiný pohled na koncepci budoucnosti nemocnice.

Velev navíc prozradil, že forma dohody pro nadbytečnost vzešla z požadavku samotného Jana Procházky. „Kolega Procházka trval na tom, abych do dohody uvedl důvod, což z hlediska pracovně -právního není nezbytné, ale jelikož to byla jeho základní podmínka, aby dohodu podepsal, tak jsem souhlasil," podal vysvětlení ředitel Velev.

Ten před zastupiteli rovněž přiznal, že nerad propustil lékaře se třemi atestacemi. Řekl, že to bylo jedno z jeho nejtěžších rozhodnutí, které za posledních sedm let, co je ve funkci ředitele, udělal.

ZUZANA RODOVÁ