Premonstrátský klášter v Nové Říši bude pravděpodobně největším restituentem na Jihlavsku. V nejnovějších podaných výzvách 
o navrácení církevního majetku, které eviduje Státní pozemkový úřad (SPÚ) a Lesy České republiky, však Kanonie premonstrátů v Nové Říši nefiguruje.

I když se před více než rokem v Nové Říši nechali slyšet, že o navrácení majetku určitě stát budou. „Na seznamu toho, co by nám mělo být vráceno, pracujeme. Máme návrh rozpracovaný, ale ještě jsme výzvu nepodali. Čas ještě máme," vysvětlil důvod, proč novoříšský klášter v seznamech SPÚ i Lesů ČR chybí, představitel premonstrátského kláštera Kamil Novotný.

V případě kláštera by mělo jít o více než tisíc hektarů lesa, tři sta hektarů polí, o několik rybníků a dvory. V minulosti byl majetkem kláštera například objekt hospodářského dvora nebo objekt sýpky v katastrálním území Nové Říše. To ovšem neznamená, že vše, o co si církve řeknou, to také dostanou. S tím v Nové Říši počítají. „Pokud se nám podaří něco získat zpět, bude to dobré, ale nijak hlouběji se tím nezabýváme," uzavřel téma představitel kláštera.

Monika Machtová z SPÚ dodala, že oprávněné osoby si musí o majetek zažádat nejpozději do konce tohoto roku, tedy do 31. prosince 2013.

Na SPÚ zatím z Jihlavska evidují necelých 200 žádostí 
o navrácení majetku, u Lesů ČR je číslo nižší, tam došlo prozatím 63 žádostí. Navrácení majetku si nárokuje například také Římskokatolická farnost Branišov – Větrný Jeníkov. Administrátorem farnosti je v současné době farář Petr Bulva. Ten má na církevní restituce vlastní názor.

„Myslím si, že církev se má starat především o potřebné a chudé lidi a následovat příklad Ježíše Krista. Když vidím, jaké dělá restituce někde rozbroje, tak pro ně nejsem. To se mělo řešit už v devadesátých letech," sdělil k restitucím farář Petr Bulva. Farnost podle seznamu výzev žádá 
o navrácení majetku v Branišově, Ústí a v Kalhově.

Starosta Ústí, kam Branišov spadá, Josef Paťha zatím neví, čeho by se restituce měly týkat. „Zatím nás nikdo neinformoval, takže nevím, čeho se to týká. Ale zřejmě se budu muset vydat na pozemkový úřad, abych zjistil nějaké bližší informace," dodal Paťha.

Na Jihlavsku o vydání majetku zažádala také Královská kanonie premonstrátů na Strahově. Ta chce vrátit zchátralý statek i s pozemky 
v lokalitě Reindlerův dvůr 
v jihlavském Bedřichově. Tato lokalita je i pro město Jihlava zajímavá s ohledem na budoucí rozvoj města.

Mezi dalšími žadateli je také Arcibiskupství pražské, které chce vrátit majetek v obcích Cejle, Hojkov, Hutě a Milíčov u Jihlavy. V Jihlavě má pohledávky také židovská obec. Na Lesy ČR přišla před pár dny výzva na vrácení majetku také z třešťské farnosti.