Všechny přihlášené obce budou nejprve hodnoceny v krajském kole. Do celostátního kola pak postoupí za každý kraj vždy jedna obec, které bude udělena Zlatá stuha a získá jeden milion korun. Celostátní vítěz získá ještě milion k tomu.

Všechny přihlášené obce z Jihlavska mají v rukávu svůj trumf. Například Hodice sázejí na aktivní hodické spolky, díky nimž je společenský život obce bohatý.

„Zejména se chceme zaměřit na nový spolek aktivních rodičů HRAD, který vznikl v loňském roce a už se stačil do života obce zapojit nejrůznějšími zajímavými akcemi, například vynášení Morany. Pozadu ovšem nezůstávají ani další spolky. Hodický moto klub rozjel tradici stále více oblíbenějších vepřových hodů," vyjádřil se starosta Hodic Josef Bakaj.

close Vesnice roku zoom_in

Hodice se do soutěže o titul Vesnice roku letos přihlásily již popáté. „Vždy jsme získali nějaké menší ocenění nebo diplom. Loni to bylo za zapojení seniorů do života obce, i oni totiž mají svůj spolek. S oceněním je spojená i finanční odměna, díky ní jsme seniorům dovybavili klubovnu a zaplatili jim výlet do Prahy," připomněl starosta.

Potřetí budou o titul bojovat Vysoké Studnice. Ty sázejí na nově vybudovaný společenský sál. „Co máme

nový sál, máme tady čilý společenský život. V sále se pořádají nejrůznější plesy, oslavy, karnevaly, výstavy, zábavy a tak dále. Naše vesnice je zkrátka krásná a dobře se nám tady žije," usmála se starostka Vysokých Studnic Arnoštka Ženčáková.

Dobré vztahy

Urbanov si zase nemůže vynachválit výborné sousedské vztahy. Když například loni v jednom z domů v Urbanově hořelo, ihned se zvedla vlna solidarity s rodinou postiženou požárem. „Nemusíme vyhrát, ale účastí chceme podpořit pospolitost občanů, jejich dobrý vztah k vesnici. Chceme i tímto dílčím krokem motivovat mladé lidi ve vztahu k rodnému místu, je to přeci náš domov," vyjádřil se starosta Urbanova Jiří Kotrba s tím, že hlavní cíl vidí ve zvýšení vzájemné pospolitosti občanů.

Vesnice přihlášené do soutěže jsou hodnoceny v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce.

Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova je každoročně vyhlašována již od roku 1995. „Cílem této soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova. Ale také snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci," přiblížila tisková mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Jana Jabůrková.

Bojující vesnice:

•Hodice

•Kozlov

•Urbanov

•Věžnice

•Vysoké Studnice