Do osmého ročníku osvětové akce se zapojilo celkem 22 115 dobrovolníků z 495 organizací. Tradiční jarní úklid se tak stal jednoznačně nejmasovější akcí v historii Kraje Vysočina. „Mezi nahlášenými převažují školy, kde má tato aktivita také osvětový a výchovný podtext.

Dále potom samy obce a sbory dobrovolných hasičů. Sbírají také oblastní charity, myslivecké spolky, turisté, místní organizace různých politických stran, rodinná centra, spolky mládeže… Sousedské vztahy budou v rámci sběru odpadků konkrétně utužovat například Sklenský sousedský spolek, Přátelé Radostína, Novovesáci a další," informoval radní Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování Martin Hyský. Za sedm let akce Čistá Vysočina se díky lidské všímavosti, angažovanosti a pomoci podařilo přírodu očistit o několik stovek tun odpadu. V Jihlavě se letos bude uklízet například Hornická naučná stezka.

„V roce 2016 bude rozděleno mezi účastníky akce Čistá Vysočina téměř 11 tisíc kusů pytlů na plasty a více než 12 tisíc kusů pytlů na ostatní komunální odpad. Pytle pro jednotlivé skupiny sběračů připraví jihlavská organizace Život 99. S odklízením sesbíraného odpadu bude opět pomáhat Krajská správa a údržba silnic Kraje Vysočina," přiblížil Hyský.

Do akce Čistá Vysočina se zapojí pracovníci i klienti jihlavské Charity. Budou uklízet ulice v okolí sídla služeb. „I nitrožilní uživatelé drog jsou občané Vysočiny a není jim lhostejné, v jakém prostředí se pohybují. Tento fakt posuzujeme i podle loňského roku, neboť se do této akce zapojila desítka uživatelů naší služby," uvedla Tereza Meruňková, vedoucí služby Centrum U Větrníku.

Do ulic vyjdou uklízet také pracovníci a uživatelé služby Erka Jihlava – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, jež sídlí v Joštově ulici. Sem dochází děti a mládež převážně romského etnika. „Není nám lhostejné, jak někdy vypadá okolí Jakubského kostela – místo, kde denně procházíme – plné odpadků patřících do nedalekého koše," objasnil úmysl, s jakým se do akce letos zapojí Vladislav Hamršmíd, vedoucí služby.