Pokud nenastanou komplikace, opravy by měly probíhat bez přerušení dodávek vody. „V případě, že se při opravách ukáže potřeba vyměnit část potrubí, mohou nastat výpadky v dodávkách vody,“ upozornil mluvčí magistrátu Radovan Daněk. Provozovatel, vodohospodářská divize Služeb města Jihlavy ubezpečuje, že by v takovém případě šlo jen o krátkodobé noční přerušení dodávek nebo o pokles tlaku vody v potrubí. „Vzhledem k nočním hodinám o víkendu to odběratelé vody ani nemusí zaznamenat,“ konstatoval Daněk. 

Po skončení prací a po obnovení dodávky pitné vody může dojít k zakalení pitné vody. „Práce na odkalení by v případě potřeby probíhaly od ranních hodin v neděli 2. května,“ dodal Daněk Podrobnější Informace o případné odstávce pitné vody budou zveřejněny na www.vodasmj.cz. Telefon na vodohospodářský dispečink SMJ 704 641 500.

Mapa zasažených lokalit.Mapa zasažených lokalit. Kliknutím si foto přiblížíteZdroj: Město Jihlava