"Městem běží fámy o tom, že do výběrového řízení nikdo nepřihlásil nebo že nedostaneme dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Nic z toho není pravda. Více budu vědět zhruba za čtrnáct dní. Se stavební firmou potom musíme provoz zámku v sezoně sladit s harmonogramem prací. Čeká nás částečné omezení, ale mohu místní lidi i turisty uklidnit, že zámek zavřený určitě nebude," sdělil v pátek kastelán zámku Bohumil Norek.

Výběrové řízení vyhlásil Národní památkový ústav (NPÚ) na začátku listopadu. Zájemci své nabídky mohli posílat do 18. prosince. "O tento projekt projevil zájem velký počet firem. Před ukončením podání nabídek byly na adresu zadavatele vzneseny doplňující dotazy k projektové dokumentaci, které měly vliv na zpracování nabídek. Proto byla prodloužena lhůtu pro jejich podání o týden, tedy do 18. prosince," vysvělila mluvčí českobudějovické správy NPÚ Markéta Slabová. Do výběrového řízení se přihlásilo celkem pět firem. Hodnotícím kritériem byla pro zadavatele nabídka nejnižší ceny. "Dodavatel by měl být znám ve čtvrtek 16. ledna," dodala Slabová.

Kvůli plánované rekonstrukci byla už loni mimo provoz zámecká galerie, kde správci zámku veřejnosti obvykle nabízeli zajímavé výstavy. Její uzavření se tak projevilo na celkové návštěvnosti památky. Na zámek zamířilo 72 949 lidí, což je o zhruba šestadvacet tisíc lidí méně než v předchozích letech.

Turistická sezona na zámku začne 1. dubna 2020 a skončí s posledním říjnem. Omezení se předpokládá na prohlídkové trase s renesančními sály. Je možné, že kvůli rekonstrukci se některé akce budou muset přesunout jinam, například do zámeckého parku. Koncerty letního festivalu Prázdniny v Telči by měly na zámku zůstat.

Pracovat se nejprve bude v místnostech po bývalém Muzeum Vysočiny Jihlava a v prostorách zameckého depozitáře. Součástí stavební akce je například restaurování stropu v Rytířském sále a renovace části mobiliáře, vytvoření nového muzea a nového informačního centra, opravy elektroinstalace a sítí a podobně. Rekonstrukce, z velké části dotovaná z IROPu, skončí v roce 2022. Zámecká galerie bude uzavřena asi až do roku 2024.

Akce ale stát více, než se původně počítalo. „Částka 160 milionů korun odpovídá cenám v roce 2016. Dojde k navýšení o deset, dvacet procent, což bude muset pokrýt Národní památkový ústav. Navýšením rozpočtu ale není nic ohroženo, vše půjde dle plánu,“ řekl už dříve Norek.