Zájemci, kteří chtějí upozornit na problémy nebo se zapojit do rozhodování o dalším vývoji obce, mohou přijít do přísálí kulturního domu ve Stonařově, kde beseda proběhne.

„Připravujeme se společně s Místní akční skupinou Třešťsko na čerpání peněz z evropských fondů v letech 2014 – 2020. Výrazem této spolupráce je i anketa, kterou jsme uveřejnili ve Stonařovském zpravodaji," uvedl starosta Stonařova František Plavec.

Další diskuse do konce listopadu proběhnou ještě ve Vyskytné nad Jihlavou, Dušejově a Batelově. Čtvrtého prosince jsou lidé pozvání k diskusi také do kulturního domu v Třešti.