Doporučení zbytečně neplýtvat pitnou vodou vyhlásili zastupitelé například i v Šimanově. „Takové opatření už bylo skutečně nasnadě. Problém s nedostatkem vody samozřejmě stále přetrvává, ale vyhnuli jsme se tím situaci, že by zcela došla pitná voda a museli bychom hledat náhradní zdroje," podotkl starosta Šimanova Miloš Minařík.

Zákaz zalévání obyvatelé Šimanova většinou respektují. „Chápu vážnost situace a zalévání zahrady jsem rapidně omezil. Občas jen zalévám květináče, přeci jen některé rostliny stály hodně peněz. Záhony ale mají smůlu," vyjádřil se obyvatel Šimanova Petr Běhunek, jehož velká zahrada pomalu vadne.

Přestože v Šimanově má několik lidí vlastní studnu s užitkovou vodou, mrkvi ani petrželi nepomůže. Většina z nich už totiž vyschla. „Tak pravděpodobně problém začal. Vyschly soukromé study, z nichž obyvatelé vodu využívali na zalévání a splachování, a tak na to začali využívat vodu z obecního vodovodu," dodal Minařík.

Nízký stav pitné vody v obecních studních zaregistrovali obyvatelé již na konci června také v Hubenově. Už před prázdninami tam vydali upozornění na šetrné zacházení s obecní pitnou vodou. „Doporučení jsem i rozesílal spoluobčanům e-mailem. Stále kvůli suchu platí. Doufám, že jsou obyvatelé rozumní a nakládají s pitnou vodou zodpovědně," řekl starosta Hubenova Petr Paul.
V e-mailu i na webu Hubenova občané najdou i případné řešení situace.

„Jakmile stav vody bude nadále klesat, tak budeme nuceni objednávat cisterny pitné vody z Vodárenské společnosti Jihlava, kdy bude za kubík účtováno 52,30 korun. Tento případný odběr pitné vody by se samozřejmě promítl v ceně za vodné pro nás všechny občany obce Hubenov," varoval Paul. Řešení nesnází se naskýtají ale i jiná. Například nová studna. Sucho ke svým podnikatelským záměrům proto využívají často podnikatelé kopající studně, kteří nabízejí své služby postiženým vesnicím.

Kraj Vysočina už kvůli suchu a zvýšenému množství požárů vyhlásil i zákaz rozdělávání ohně v obcích i mimo ně a zákaz používání zábavní pyrotechniky a jiných výrobků, které by mohly zapříčinit vznik požáru. Zákaz platí do odvolání a týká se především spalování klestí v lesích, slámy na polích či suché trávy. Při dodržování všech bezpečnostních pravidel lze využívat zahradní grily i otevřená ohniště všude tam, kde nehrozí vznik požáru.

Kraj varuje i před nedostatkem vody v řekách a potocích, která je na 3 až 25 % měsíčního normálu, což má nepříznivý vliv na ryby a vodní živočichy. Radní proto žádají občany i o snížení odběrů z vodních toků s nepitnou vodou. „Je důležité, aby občané i podnikatelé nakládali s vodou hospodárně a snažili se omezit odběry vody z vodních toků i ze studní, které neslouží k zásobování pitnou vodou," uvedl radní za oblast životního prostředí Zdeněk Chlád.

IVANA HOLZBAUEROVÁ