„Jsme moc rádi, že opravy končí dříve, než jsme my i dodavatel předpokládali," řekla mluv-čí krajského úřadu Jitka Svatošová. Podle projektu pak dojde k propojení staré a nové stavby. „To bude spojeno s úplnou krátkodobou uzavírkou," doplnila Svatošová. Na konec září je ještě naplánována oprava krajnic a položení nového povrchu na části silnice v Jamném.

Nový obchvat u Jamného se slavnostně otevřel letos 28. čevna, po měsíci musel být opět uzavřen kvůli poničení komunikace a jejích součástí, které způsobily přívalové deště. Se stavbou za více než sto padesát milionů korun se začalo minulý rok v květnu. Evropská unie přislíbila více než sto milionů korun, zbytek dofinancuje investor projektu, Kraj Vysočina. Téměř dvoukilometrový obchvat ulevil obyvatelům Jamného  od husté dopravy, která tam dříve proudila na trase mezi Jihlavou a Žďárem nad Sázavou. Situaci komplikovaly kamiony, které při uzavírkách na dálnici jezdí právě touto obcí.

MARKÉTA JELÍNKOVÁ