Od pátku 1. září se musí řidiči při výjezdu z Jihlavy směrem na Znojmo, nebo na Třebíč připravit na novou situaci. Doprava na silnicích I/38 (na Znojmo) a II/405 (směr Třebíč) bude svedena přes nové okružní křižovatky, které se později stanou součástí jihovýchodního obchvatu města.

Doprava bude v obou křižovatkách provizorně řízena semafory. Řidiči přijíždějící od Puklic se budou moci připojovat na konec dopravního proudu.

Nová lávka přes zářez budoucího jihovýchodního obchvatu Jihlavy.
Dobrá zpráva pro pěší. Lávka přes budoucí obchvat Jihlavy už stojí

V současnosti se při budování jihovýchodního obchvatu Jihlavy pracuje právě na obou “kruháčích” a také na největším mostu přes řeku Jihlávku a na dalších dvou mostech. “Průběžně je také odtěžován materiál ze zářezů a stavbaři budují násypy,“ uvedl Miroslav Houška, náměstek hejtmana pro oblast dopravy.

Stavba první části jihovýchodního obchvatu Jihlavy (část Jih) začala loni a stát bude 575 milionů korun. Zprovozněna by měla být do listopadu 2024.