Podle Krajské správy a údržby silnic Vysočiny bylo nutné opravu silnice provést ještě letos. „Chtěli jsme tyto práce provést dříve, než se začne pracovat na obchvatu Jihlavy,“ potvrdil technicko správní náměstek Tomáš Mátl. Dodal, že opravy některých mostků v okolí Polné však byly z důvodu uzavření Brněnského mostu skutečně pro letošek odloženy.

Rekonstrukce silnice u Studének včetně podkladních vrstev a kanalizace bude rozdělena na etapy. Ta první směrem na Puklice potrvá až do 19. srpna. Objízdná trasa přes místní část Brtnice – Příseka měří jedenáct a půl kilometru. Objízdnou trasu totiž ještě více prodlužuje aktuální uzavírka silnice v Přísece, je třeba objíždět jí směrem na Uhřínovice.

Bazén E. Rošického v Jihlavě.
Bazén Evžena Rošického bude přes měsíc zavřený

Od srpna do konce září pak bude oprava pokračovat druhou etapou mezi obcí Studnice a křižovatkou se silnicí II/405, takže nejkratší možná cesta z Puklic do Jihlavy stále nebude průjezdná. Celkové náklady na obě etapy jsou téměř dvacet milionů a vše bude financováno ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Opravy ovlivní také autobusovou dopravu, zastávka Puklice, Studénky je dočasně přemístěna k zámku v Puklicích. Do konce června a pak od září by měla být zastávka již dostupná, zejména kvůli dětem dojíždějícím do škol.