„Nejintenzivnější letové úsilí je plánováno v pracovních dnech od 20. května do 31. května v čase 9:00 až 23:00. Ve dnech pracovního klidu může dojít k přeletům letecké techniky mezi operačními prostory. Lety v nočních hodinách budou omezeny na minimum,“ uvedl Petr Hromek z Velitelství vzdušných sil.

Na konci května lze čekat nárůst i pozemní techniky a osob. „Ze strany řídícího štábu cvičení budou podniknuty všechny kroky k tomu, aby případný negativní dopad na obyvatelstvo byl co nejmenší,“ doplnil Petr Hromek.

Natále Gurgulová