Zatímco z nedalekého sídliště Březinky to školáci, často v doprovodu dospělých, vesměs zvládají pěšky, z větší dálky je vozí rodiče a malé parkoviště před školou praská ve švech. Na dopravní situaci a bezpečnost dohlíží strážník. Děti i jejich rodiče se před školou baví o tom, jak vše zvládnou, jedna maminka volá dcerce do šatny a dívají se na sebe přes okno. Normální začátek školního dne, chtělo by se říct.

Třebaže všechny děti mají v rukou čestné prohlášení o svém zdravotním stavu, jinak se školy se situací vypořádaly po svém - děti ze ZŠ Demlova volá do škol zástupkyně školy a někteří rodiče míří s dětmi na dvůr, odkud se dovnitř dostanou jiným vchodem. Ve vedlejší škole pak děti přichází podle seznamu. Každá třída určený čas, kdy může vstoupit do školy. Někdo přesně v osm, někdo o deset minut dříve, jiní o deset minut později. Hlavně vstupovat jednotlivě.

Zvonění neexistuje

Hned za dveřmi si děti musí vydezinfikovat ruce, následně projdou co nejrychleji šatnou a jdou do třídy. Tam na ně už čeká učitelka, se kterou budou trávit celé vyučování. Ač rozdělení dopoledne na pětačtyřicetminutové bloky funguje nadále, zvonění dočasně neexistuje. Děti dostanou také barevné kartičky, na kterých je uvedený čas příchodu, čas odchodu, ale třeba i doba oběda. I v jídelně se totiž děti musí vystřídat. Jinak má každá skupinka svojí třídu. „Areál je docela velký, děti se mohou za pěkného počasí učit i venku nebo se jít projít,“ uvedl ředitel školy Pavel Říha.

Co se týká počasí, i to bylo ke školákům milosrdné – pršet začalo deset minut po osmé, když do školy vstoupily poslední děti. To ředitele, který se osobně přišel podívat, jak vše probíhá, potěšilo. „Kdo se těší do školy,“ ptá se posledních přicházejících školáků. Někteří zvednou ruku, jiní dělají, že neslyšeli. „Řada z nich se určitě těšila, o tom jsem přesvědčen. Ten kontakt s kamarády, i když je jen na metr a půl, jim chyběl. Ani výuka nebude taková, že by děti měly mít obavy u extrémních výkonů, usoudil ředitel.

Deváťáci se chystají na přijímačky

Do školy aktuálně dobrovolně dochází deváťáci, kteří pilují matematiku a češtinu pro přijímací zkoušky, od pětadvacátého května nově i děti na prvním stupni. Ne však všechny, do ZŠ Otokara Březiny přišlo zhruba šedesát procent dětí. „Byl vyhlášen mimořádný stav a také, že děti nepůjdou do školy, proto se absence nepočítá,“ řekl Říha k otázce na omluvené hodiny.

Věří, že se všichni - zaměstnanci školy, děti i jejich rodiče - s nastalou situací vypořádají dobře. „Aktuální situace je úplně nová a uvidíme," uzavřel optimisticky.