„To nejvzácnější je typový materiál, jenž je jakýmsi referenčním vzorkem trvale spojeným se jmény organismů a studovaný taxonomy po celém světě. Dále to jsou ukázky ze vzácné Dalbergovy sbírky ptáků včetně nejstaršího kusu, ze sbírky vajec, kostry, entomologické sbírky, vzácné vycpaniny, velmi zdařilé modely ovoce a hub, herbářové položky, nejstarší a nejnovější kousky z mineralogické sbírky, staré originální evidenční záznamy a mnoho dalšího,“ sdělila Klára Bezděčková z muzea.

Texty obsahují informace o vzniku přírodovědných sbírek v muzeu, o založení přírodovědného oddělení, o významných přírodovědcích regionu a také o současné práci muzejních přírodovědců.

„Historický rámec dokreslují glosy sekáče domácího Johany, jejíž rodina sídlí na muzejní zdi právě 100 let a ví o muzeu mnohé,“ doplnila další informace Bezděčková.

Vyzkoušet si můžete i muzejní databázový program DEMUS a prolistovat odborné publikace, jež jsou buď přímo dílem jihlavských muzejních přírodovědců, nebo jsou jimi používány k práci.