Podle Michala Salamánka z Třeště a ostatních členů se tímto potvrdil špatný přístup majitele - Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK). Ochránci přírody byli situaci prověřit v úterý a přímo na místě zjistili, že raky pravděpodobně zabil norek americký. „Úhyn raků ukazuje na to, že ekonomické či jiné zájmy, které vedly k dosud dostatečně neodůvodněnému jednorázovému vypuštění Pařezáku, z nějž měla původně voda odtéct ve dvou etapách, převládly nad prioritní povinností AOPK maximálně ochránit organismy a živočichy v této rezervaci. Jedná se o zcela neprofesionální postup a výsměch všem, kteří od počátku brání ekologickým škodám, ke kterým již od samého počátku zahájení prací na rekonstrukci hráze Velkého Pařezitého rybníka dochází,“ zlobil se Michal Salamánek.

Ten také vyjádřil pochybnosti nad vybudováním hrázek a malých vodních ploch ve vypuštěném rybníku, kde by měli živočichové a rostliny přežít kritické období. Podobně rozhořčeně před měsícem pro média komentoval také kácení stromů na hrázi, kterých šlo k zemi asi šedesát.

Podle vyjádření z AOPK však dosud všechno proběhlo, tak jak mělo. Ochránci přírody raky během výlovu sbírali a přibližně sto padesát jich přemístili do náhradních vodních ploch. Po napuštění se do rybníka opět vrátí. Malou část raků se ale nepodařilo odchytit a zvířata zůstala v lovišti pod požerákem. Kvůli tomu došlo k částečnému napuštění a před požerákem vznikla laguna o rozloze asi 0,1 hektaru. „Kolegové zjistili, že raci nalezení na pařezu nesou zjevně stopy predace, pravděpodobně invazním norkem americkým. Norek tedy pravděpodobně vylovil zhruba dvacet raků z laguny. Mimochodem, při předchozím výlovu v rybníce raci zaznamenáni nebyli, jedná se tedy pravděpodobně o umělé vysazení během posledních let,“ reagovala na dotaz směřují k nalezený rakům mluvčí AOPK Karolína Šůlova. 

Ta také potvrdila, že ve vypuštěné ploše jsou vytvořeny i tolik diskutované hrázky, ty se nacházejí v zadní části rybníka, nikoliv u hráze.