Na svědomí toto zpestření tradiční akce k 75. výročí seskoku paravýsadku Out Distance a k výročí konce 2. světové války měli parašutisté z Armády České republiky. Počasí se po několika dnech umoudřilo a v Ořechově mohli oslavy udělat se vším všudy.

Akce začala v jednu hodinu odpoledne pietním aktem u pomníku nadporučíka Adolfa Opálky, kde promluvili hosté. Následovalo kladení věnců a hymny. Po oficiálním aktu byly k vidění ukázky výcviku Armády České republiky. Lidé zhlédli seskoky parašutistů, slaňování a ukázky bojových umění.

Děti nejvíce zajímal armádní vrtulník, který si mohly kompletně prolézt a prohlédnout. Kulturní doprovod obstarali skotští dudáci The Rebel Pipers a Eva a Pavel Band. Akci zorganizovala obec Ořechov, 43. Výsadkový prapor Chrudim, Československá obec legionářská a Kluby vojenské historie.