Tato organizace pořádá podobnou akci minimálně jednou za rok. Tentokrát byla v plánu částečná obnova některých tůní a vybudování několika zcela nových. Bagr zde ale nesloužil pouze jako pracovní nástroj, ale také jako lákadlo pro příchozí. Ti si totiž práci s tímto strojem mohli vyzkoušet. „Chceme veřejnosti dokázat, že i tato technika se dá použít při péči o přírodně zajímavé lokality a zlepšení jejich stavu. Samozřejmě, že při bagrování hrozí, že nějakého živočicha usmrtíte, proto tuto činnost provádíme většinou na podzim, kdy už zvířata nejsou tak aktivní,“ sdělil Jan Dvořák, předseda pozemkového spolku Mokřady ochrana a management.

Podle něj je mnohem důležitější zaměřit se na celek, tedy že na místě vznikne nový biotop, kde pak bude žít mnohem více živočišných i rostlinných druhů. „Proto také pořádáme offroadové závody, kola aut nám totiž pomáhají zachovat tíženou rozmanitost druhů. Kdyby se tato péče nedělala, hrozilo by zarůstání dřevinami a tvorba lesa, což samozřejmě také není špatné, ale v současné době potřebujeme co nejvíce otevřených prostorů, které pomalu z krajiny mizí,“ doplnil Dvořák.
A co považuje spolek za největší úspěch? „Máme obrovskou radost, když se nám podaří uchovat nějaký druh obojživelníků nebo plazů, a nebo pokud se na místě vyskytne nový druh, což se nám povedlo s čolkem velkým, který je vzácný po celé České republice,“ přiblížil Dvořák.

Pořadatelé akci vidí největší současný problém v zástavbě a také chemizaci zemědělství. Příroda se již s tímto nedokáže vyrovnat sama a do práce se tak musí pustit lidé. „Každý k ochraně přírody přistupuje po svém, my když se s někým nemůžeme domluvit, tak to prostě necháme být. Existují ale i radikální skupiny, které se například přivazují ke stromům. Já s tímto moc nesouhlasím, protože nám to ničí pověst,“ uzavřel Dvořák.