„Najednou uzrál čas být více aktivnější, co se týče ochrany životního prostředí. Sice třídím odpady už dávno, ale mám pocit, že to nestačí a že by se měli zapojit i ostatní. Můj nápad se líbil dalšími lidem, až z toho vznikla akce Nebuďte lhostejní. Zpočátku mělo jít o klasickou přednášku s diskusí a workshop, ale rozhodla jsem se jít jinou cestou. Například i tím, že jsem ke spolupráci vyzvala žáky ze základky, ať také ukážou, že jim na životním prostředí záleží,“ řekla k tomu Miroslava Zápotočná.

Žáci nyní pod dohledem učitelky Martiny Achcenitové tvoří první příspěvky na téma odpady, předcházení jejich vzniku a jejich třídění. Věnují se tomu například v hodinách informatiky nebo ve výtvarné výchově. Své práce potom mohou do příští středy zaslat organizátorům akce, kteří vyberou dvě nejlepší a ocení je bezobalovou cenou. „Buďme i my dospělí dětem příkladem a nebuďme lhostejní,“ dodala k tomu Zápotočná.

Více se toho zájemci dozví třetí říjnovou sobotu v Projektu. Od 17 hodin je nachystán program, kde nechybí koncerty kapel Old Good Chassis a Čardáš Klaunů, přednáška s diskusí s pracovníkem odboru životního prostřední Magistrátu města Jihlava a beseda s environmentálním ekonomem Markem Hekrlem. Ten se zabývá ekonomickým hodnocením přírodě blízkých opatření, od zelených střech až po městské zahradničení. Taková opatření pomáhají městu i krajině bojovat s projevy změny klimatu a poskytují řadu dalších přínosů, díky kterým se nám zejména v městském prostředí lépe žije. Na akci budou také lidé z jihlavského bezobalového obchodu, kteří budou návštěvníkům nabízet sáčky na nákup, ušité ze starých látek anebo třeba záclon.

„Veškerý výtěžek za dobrovolné vstupné, příspěvky za občerstvení, prodeje sáčků a podobně bude použit na koupi sazenic stromů, které po dohodě s lesníky a s lidmi z odboru životního prostředí půjdeme s těmi, kteří se přidají, sázet,“ doplnila organizátorka akce, která už má vymyšleno další pokračování. V listopadu by chtěla uspořádat Nebuďte lhostejní vol. 2, tentokrát na téma hromadění nepotřebných věcí. Lidé si budou mezi sebou měnit knihy, které jim doma zbytečně leží bez využití.

„Samozřejmě ještě uvidím, jak dopadne první akce. Chci také zřídit transparentní účet, kde by se shromáždily peníze dárců,“ uzavřela Zápotočná.