Bude totiž nutné ještě pracovat u zastávky ve směru k Cityparku, kde je třeba rozkopat a znovu zadláždit zhruba dvacet metrů nového chodníku. „Na základě požadavku památkářů bude ještě v příštím týdnu přemístěn elektrický rozvaděč od přístřešku před starou opěrnou zeď,“ uvedla mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová.

Od 20. července pak mohly být zastávky uvedeny do zkušebního provozu a následně zkolaudovány. Dle mluvčí jde o běžný postup. V pondělí 22. července pak začnou zastávky využívat i linkové autobusy, které zároveň přestanou obsluhovat zastávky Jihlava, Žižkova a Jihlava, poliklinika, stejně jako výstupní zastávku Jihlava, Na Brněnském mostě.