Zdánlivě jednoduchý úkol má nový přístroj FES (funkční elektrostimulace), který využívají pacienti jak hospitalizovaní, tak ambulantní. Pacientům stimuluje ochrnuté svaly při chůzi a při úchopu ruky. Dobré výsledky jsou zatím především u osob s centrální parézou: „Přístroj využíváme opravdu několikrát denně,“ říká vedoucí fyzioterapeut Jana Ciprušová.

Přístroje na funkční terapii se skládají z přenosného tabletu a elektrostimulačních ortéz, určených pro horní či dolní končetinu. Přenos probíhá bezdrátově přes bluetooth a intenzita se nastavuje individuálně. „Správné a postupné fyziologické zapojování svalů do pohybového stereotypu chůze vyhodnocuje gyroskop,“ dodává fyzioterapeutka Jana Musilová.

„Po předchozím kineziologickém rozboru a dle priorit pacienta fyzioterapeut navolí, jakou funkci chce podpořit či obnovit,“ popisuje fyzioterapeutka Veronika Neradová. Terapii lze využít i u ležícího pacienta, kdy přístroj simuluje pohyb.

Přístroj pro funkční terapii s motivační zpětnou vazbou vyšel na 1 646 740 korun.