Psi s vodítkem i bez vodítka museli na cvičišti prokázat, nakolik jsou schopni reagovat na povely, jak zvládnou různé překážky a prověřovala se i schopnost nenechat se například vykolejit výstřely z pistole. Část soutěže probíhala i v terénu, kde psi hledali pachové stopy svého majitele i cizích lidí.