„Nezávislá výzkumná společnost MEDIAN bude v Jihlavě provádět prestižní mezinárodní šetření Politické postoje – zástupci kontaktují několik zcela náhodně vybraných domácností a dotazování by nemělo zabrat více než pětadvacet minut,“ řekla Aneta Hrdličková z jihlavské radnice.

Dotazování proběhne formou osobního rozhovoru. Otázky se budou týkat každodenního života, hodnot a názorů českých občanů a nebudou se vztahovat ke konkrétní obci, v tomto případě k Jihlavě. Cílem výzkumu je získat informace o představách obyvatel České republiky týkajících se domácí i mezinárodní politické situace.

„Data ze všech zemí účastnících se šetření umožní lépe srovnávat společenské postoje v naší zemi se situací v dalších zemích ve světě,“ přiblížil v dopise adresovaném primátorce jeden z vedoucích výzkumu ve společnosti MEDIAN Luděk Rambousek.