Zastupitelé ve středu projednávali žádost brněnské společnosti Fuertes Develop­ ment a polenské realitní kanceláře Lima Real o koupi pozemku u autobusového nádraží.

Právě tam by na druhý pokus mohl vyrůst supermarket, o němž zatím mají informace jen zájemci o výstavbu. Podle polenského starosty Jindřicha Skočdopole žádost na pracovním zasedání nesklidila u zastupitelů velký ohlas.

Pozemek v centru má obrovskou cenu

„Doporučuji, aby návrh posoudili sami občané a žadatel připravil pro veřejnost prezentaci návrhu. Zřídíme pracovní skupinu z příznivců i odpůrců výstavby supermarketu i z těch, kdo ještě nejsou rozhodnuti,“ uvedl starosta.

Zastupitel Ivan Klusáček připomněl předloňskou snahu uchazečů o výstavbu ve stejné lokalitě. „Developer podal návrh na revitalizaci autobusového nádraží, ale je to ve skutečnosti výstavba supermarketu, a pak teprve revitalizace nádraží,“ upřesnil Ivan Klusáček.

Podle starosty má místo, na němž by měl vyrůst supermarket, a jeho okolí obrovskou cenu historickou, i z pohledu využití.

„Předkladatel navrhuje spoustu změn k lepšímu včetně obchodu pro veřejnost. Ovšem na malém území musí zůstat autobusové nádraží, park, parkoviště a místo pro budoucí obchvat. Pokud se tam všechno vejde včetně supermarketu a lidé budou pro, ať to tam je,“ v kostce shrnul po zastupitelstvu starosta.

Jedni jsou ostře proti, druzí souhlasí

Podle odpůrce Leoše Jelínka jsou v Polné vhodnější místa pro výstavbu. „Supermarket, to je denně moc aut sem a tam, ruch, zásobování, hluk. Lidem to bude celé dny svítit do oken,“ vystoupil podnikatel Jelínek.

Zastupitelka Miluše Skočdopolová je pro. „Souhlasila bych s obchodem, když nám investor lokalitu pěkně upraví. Třeba aby si maminky měly kde sednout v parčíku. Přestavba by vyřešila parkování, přístup na náměstí a další problémy,“ upozornila Miluše Skočdopolová.

„Brzy lidem představíme projekt. V místě vyroste krásný park s vodním prvkem. Upravíme část obchvatu města, postavíme veřejnosti WC a lidi dostanou supermarket,“ slíbil Jiří Šerý z kanceláře Lima Real.

„Závěry uvedeme v březnu. Je třeba, aby věc prošla Polenským zpravodajem,“ připomněl Jindřich Skočdopole.