„Tohoto obyvatele našich polí, který hnízdí na zemi a jeho hnízda jsou velmi nenápadná, ohrožují hlavně jarní práce zemědělců,“ poznamenal Zbyšek Karafiát, ředitel Záchranné stanice Pavlov.

Čejka chocholatá patří mezi tažné ptáky a do české krajiny se začíná každoročně vracet koncem února. Hnízdí pak od února do června.

„Malé důlky se čtyřmi vejci zbarvenými jako okolní půda tak ohrožují hospodáři jarními pracemi – přípravou půdy k setí, setím jařin, na loukách pak vláčením nebo válcováním,“ přibližuje nebezpečí hrozící rok co rok čejkám chocholatým Petra Hulvová ze Záchranné stanice Pavlov.

Neviditelná hnízda

Lidé ze záchranné stanice se společně s ornitology snaží pomoci. „Úkol je to vždy značně nesnadný, protože je potřeba čejčí téměř neviditelná hnízda dohledat, označit a následně se spojit se zemědělci, kteří na daném místě hospodaří, a informovat je o výskytu hnízd a jejich umístění,“ vysvětlila Petra Hulvová s tím, že vloni se takto, a to i díky vstřícností zemědělců, podařilo zajistit ochranu třiapadesáti hnízdícím párům ve třiadvaceti lokalitách.

Bez dohledání a zajištění ochrany by na Vysočině bylo zničeno až sedmdesát procent hnízd čejky chocholaté.

Připojit se může i laická veřejnost. „Když přítomnost čejky na některém z míst lidé objeví, měli by zadat informace do databáze na stránce www.birds.cz. Podobně mohou spolupracovat také zemědělci, právě ti jsou totiž na polích a loukách jako doma. Odborníci s databází pracují, místo navštíví a hnízda se pokusí dohledat, spojit se s majiteli pozemků a domluvit se na ochraně čejek,“ informoval Zbyšek Karafiát.