„Umožnit bezplatné jízdné lidem od 65 let věku je požadavek politických stran. Byli bychom rádi, kdyby tato změna začala platit co nejdříve,“ podotkl náměstek primátora Jihlavy Vratislav Výborný (ČSSD).

Senioři by zaplatili pouze 120 korun za pořízení ročního jízdného na Jihlavské kartě. „V městské hromadné dopravě se totiž věk seniorů prokazuje Jihlavskou kartou, nikoliv občanským průkazem,“ vysvětlil náměstek Výborný.

Zda k tomu opravdu příští rok dojde, rozhodne rada města a jihlavští zastupitelé. „Mezi radními není nikdo, kdo by byl proti. Tato změna si na jeden rok vyžádá náklad 1,5 milionu korun navíc. Pokud bude zastupitelstvo ochotno tyto peníze uvolnit, tak bychom mohli takové opatření udělat,“ dodal náměstek Výborný.

V nedávno schváleném rozpočtu města Jihlavy na příští rok se s touto částkou v položce pro Dopravní podnik města Jihlavy (DPMJ) nepočítalo. Je to kolonka položek, v níž je vedené, kolik město platí DPMJ za dopravní obslužnost a takzvanou prokazatelnou ztrátu z provozu.

Představenstvo DPMJ už návrh na zavedení bezplatného jízdného pro cestující nad 65 let projednávalo. „Doporučili jsme ho valné hromadě. Musíme tedy počkat na rozhodnutí jihlavské radnice. Pokud nám to nařídí, tak tarify upravíme,“ vyjádřil se Jaroslav Šetek, dopravnětechnický náměstek ředitele DPMJ.

Přesný termín, od kdy by lidé starší 65 let mohli jezdit zdarma, zatím zůstává otázkou. Dle Výborného by to mohlo být už v lednu, podle náměstka Šetka nejdříve v únoru.

„Změnu vítáme. V jiných městech České republiky je běžné, že senioři od 65 let jezdí městskou hromadnou dopravou zdarma,“ řekla za seniory předsedkyně Krajské rady seniorů na Vysočině Pavla Radová.