Zabahněný, zarostlý, zpustlý a špinavý. Tak v současné době vypadá rybník Pod Vsí v místní části Jihlavy Herolticích, který Heroltickým v minulosti způsobil už nemalé starosti.

Občas se totiž stalo, že rybník začal přetékat, a museli být povoláni hasiči. V nejbližších dnech by se však rybník měl dočkat odbahnění.

Oprava rybníka Pod Vsí by navíc podle primátora Jihlavy Rudolfa Chloupka mohla pomoci zabránit povodním, ke kterým v Herolticích dochází. Vodní plocha po opravě umožní stálou akumulaci vody v krajině. „Je to jedno z opatření," řekl primátor.

Opraví se i hráz

Odbahnění rybníka lidé z Heroltic vítají. „Samozřejmě, vypadá to tam hrozně a už je to kolik let v řešení. Zarostlo to hrozným plevelem. Že by to povodním nějak extra zabránilo, se mi nezdá, ale budeme rádi, když budeme mít krásný rybník," vyjádřila se členka osadního výboru v Herolticích Miroslava Sochorová.

Na rybníku je poškozena i hráz a bezpečnostní přeliv je nefunkční. „Rybník by se měl jednak odbahnit a jednak by se měla zrekonstruovat hráz, čímž se retenční schopnost rybníku zvětší," vyjádřil se Rudolf Chloupek s tím, že rybník navíc slouží rybochovu, takže dojde i k opravě kádiště, které funguje při výlovu.

Po hlavní hrázi rybníka se nyní neprojíždí, při krmení ryb nebo při výlovu se zajíždí pouze na okraj rybníka. Hráz je úzká, zarostlá přerostlými stromy. I to by se mělo změnit. „Hráz bude upravena tak, aby tam mohla projíždět technika, v tuto chvíli je hráz příliš úzká na to, aby se tudy dalo projíždět," přiblížil primátor. Po celkové opravě hrází se obnoví prioritní vodohospodářské funkce rybníka.

Hotovo v červnu

Náklady na odbahnění jsou 2,3 milionu korun bez daně. Práce by měly začít v nejbližší době, termín dokončení je letošní červen.

S úpravou rybníka se podle města otálelo i kvůli napadení výběrového řízení. „Rybník jsme chtěli opravit už před delší dobou, nicméně se nám firma, která podle mínění rady skončila na druhém místě, proti výběrovému řízení odvolala k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Ten to všechno shodil a vrátil tak, že se původní přihlášky znovu vyhodnocovaly," řekl Chloupek. Nová komise proto přihlášky znovu prošla, vítězem výběrového řízení určila opět vítěznou firmu.