Na trati mezi Jihlavou a Jihlávkou mají problémy nové vlaky švýcarské firmy Stadler. V některých případech si optimálně nerozumí se zabezpečovacím zařízením železničních přejezdů. Vlaky proto v tomto úseku projíždí se zvýšenou opatrností a lidé mají strach o své životy. Deník oslovil k této problematice odborníka na zabezpečovací zařízení železnice Zdeňka Chrdleho, který je generálním ředitelem firmy AŽD Praha. Chrdle vysvětlil, proč problémy vznikají, a nastolil také možná řešení, která by problém dokázala vyřešit.

Vaše firma dodává na tratě zabezpečovací techniku. Týká se to i uvedené tratě, a jaký podíl má technika na problémech?
Společnost AŽD Praha se na zabezpečení tratě nepodílí. Trať a kolejové obvody, které jsou předmětem problému, neprošly řadu let modernizací ani rekonstrukcí. Na trati se nachází přejezdy vzoru Sovětského svazu z šedesátých let a releové systémy 
ze sedmdesátých let. Tak, jak byly nainstalovány, jsou používány dodnes. Naše společnost se podílela pouze na dílčích dodávkách. Například nová světla, výstražníky, závory a břevna.

Jaké konkrétní problémy 
na přejezdech tratě vznikají, kromě již výše uvedeného?
Kolejové obvody, které identifikují přijíždějící vlak 
a uvedou přejezd do výstrahy, jsou natolik zastaralé, že není zaručena stoprocentní spolehlivost. Provozovatel dráhy, Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), proto provedl administrativní opatření a vlaky jezdí pomalu a houkají. Zabrání se tomu, že by v případě selhání kolejového obvodu vlak projel plnou rychlostí otevřeným přejezdem.

Co je příčinou problému na přejezdech uvedeného úseku?
I když je pravdou, že spínací prvky přejezdů jsou zastaralé a měly být dávno vyměněny, pokládám si otázku, proč na této trati nebyly před nasazením nových vlaků provedeny testy se soupravami Stadler. Testy by mohly prokázat funkčnost či nefunkčnost vazby těchto prvků s novým vozidlem a měli bychom již dříve jasno. Tento problém je známý už od roku 2010.

Mohou za to vlaky zahraniční výroby, na které technika zabezpečení nestačí?
Já si myslím, že chyby jsou na obou stranách. Vlaky byly kupovány pro regionální dráhy, jejichž vybavení je zastaralé. Tam, kde nebyla provedena modernizace či rekonstrukce, může k těmto problémům docházet. SŽDC nemá tolik peněz, aby mohla zrekonstruovat a zmodernizovat všechny regionální tratě najednou. Letité podinvestování železnice zde sbírá pomyslné smutné body. Proto měly být vlaky prověřovány, testovány a schvalovány 
na technické vybavení regionálních tratí, a ne obráceně.

Proč se tyto problémy vyskytují pouze v tomto úseku?
Jak už bylo řečeno, jedná se o úsek trati, který neprošel modernizací nebo rekonstrukcí, a tudíž neodpovídá nárokům na moderní vlaky.

Jaké řešení celého problému byste v tomto případě navrhoval?
Existují tři řešení, která jsme Správě železniční dopravní cesty nabídli. Finančně nejnáročnější je výměna za nové spouštěcí prvky. Šlo by o definitivní řešení. Druhou možností je řešení 
na nižší technické úrovni 
a šlo by o výměnu za jednoduché spouštěcí body. A velmi rychlé a nejlevnější řešení by bylo doplnění spouštěcích prvků elektronickým kontaktem. Nicméně časem by 
se muselo sáhnout po jedné 
z prvních dvou variant, ale toto by pomohlo dočasně alespoň na těch nejpalčivějších místech.

Mají lidé oprávněný strach 
z toho, že jsou přejezdy na této trati momentálně životu nebezpečné?
Neznám výsledky zkoušek ani testů, proto se na tuto otázku těžko odpovídá. Nicméně bych doporučil řidičům opatrnost a respekt 
při přejíždění kolejí. V tomto úseku je dobré jet opatrně, pomalu, ztišit rádio, netelefonovat, hlasitě ve vozidle nekomunikovat a před přejezdem si zastavit. Vlak jede krokem a houká, takže ho nelze přeslechnout.

Potýkají se s problémy tohoto charakteru i železnice jinde 
ve světě? Kde a proč?
Samozřejmě, že i ve světě řeší podobné problémy. Vyvíjí se jak technologie infrastruktury, tak i vozidel. Pokud spolu nedrží krok, vznikají problémy. Podobné problémy byly v sousedním Německu, kde se také stala železniční nehoda, a nebo 
v Itálii. Není to nic výjimečného, ale v těchto zemích reagovali ihned a věci rychle vyřešili. U nás to jde trochu pomaleji. Je to prostě všechno o penězích.