Jejich nejsilnějším argumentem proti aktivitám Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), která v současné době zkoumá všech devět vytipovaných míst v celé republice, je zejména ochrana nenahraditelných zdrojů pitné vody. Co všechno představitelé Cejle, Dolní Cerekev, Hojkova, Milíčova, Nového Rychnova a Rohozné chystají, představí ve čtvrtek 25. dubna na veřejném jednání v kulturním domě v Dolní Cerekvi od šestnácti hodin.

„Lokalita Hrádek se nachází na evropském rozvodí a je nenahraditelným zdrojem vod jak pro okolní obce, tak i pro Jihlavu prostřednictvím vodní nádrže Hubenov. Nelze přehlédnout, že tato lokalita zasahuje také do povodí vodárenského toku Želivka, zásobující pitnou vodou jak Prahu, tak i velkou část Středočeského kraje,“ vysvětlil starosta Dolní Cerekve Zdeněk Dvořák. A doplnil, že k rozhořčení místních přispívá i to, že jak SÚRAO, tak ministerstvo průmyslu a obchodu neoznačily ochranu vodních zdrojů jako zásadní kritérium pro výběr lokality pro umístění úložiště.

Podle státní Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem, potažmo podle státní energetické koncepce, má být hlubinné úložiště budováno od roku 2050 s předpokládaným zahájením provozu v roce 2065. „SÚRAO ale jako technická státní organizace nyní nerozhoduje o tom, že se bude budovat hlubinné úložiště radioaktivních odpadů. My jsme ve fázi, kdy zkoumáme geologii a vytipováváme oblasti, které by projekt hlubinného úložiště jednou v budoucnu, když se nenajde lepší řešení, mohly hostit. Cílem letošního roku je dokončit geofyzikální práce ve všech devíti vytipovaných lokalitách, abychom zajistili co nejobjektivnější data. Po jejich vyhodnocení budeme moci zodpovědně přistoupit k zúžení počtu lokalit,“ vyjádřila se mluvčí SÚRAO Lucie Steinerová s tím, že jedním z kriterií, ke kterým bude SÚRAO přihlížet, je i zachování vodních zdrojů. Po všech průzkumech by měly zůstat už jen čtyři lokality.

Na dotaz, co SÚRAO říká na novou aktivitu v lokalitě Hrádek, přišla tato odpověď: „Obce ve všech devíti lokalitách, kde je celkem 53 obcí, mají právo na vyjádření svého názoru a my to respektujeme.“