Letošní v pořadí již devátý ročník zajímavé prezentační akce odstartoval v pondělí 2. října a potrvá až do neděle 8. října. K této aktivitě se na Vysočině přihlásilo 53 poskytovatelů sociálních služeb. Ti během týdne nabídnou více než dvě stovky rozmanitých aktivit. Nejčastější aktivitou jsou dny otevřených dveří. Zájemci mohou v Jihlavě navštívit například Denní a týdenní stacionář, Bílý kruh bezpečí, Život 99 nebo Adaptu.

„Naši klienti návštěvníkům ukáží své výrobky z truhlářské a keramické dílny. V rámci cvičně kuchyně pro ně připraví pohoštění a v případě zájmů se mohou návštěvníci přidat k našim klientům a společně vyrobit například něco z keramiky nebo z korálků,“ uvedla vedoucí jihlavské Adapty Jana Nagyová.

V Jihlavě se pak v rámci Týdne sociálních služeb uskuteční ve středu 4. října beseda v Divadle otevřených dveří DIOD, na které se postupně představí jednotlivé organizace poskytující sociální služby v Jihlavě.

Lucie Ďásková