„Provozovna se nacházela v celkově zanedbaném stavu," zdůraznil mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.

Konkrétně se jednalo o celou řadu nedostatků. „V prostorách baru se nacházelo množství prachu a nečistot, umyvadlo pro personál bylo v nevyhovujícím technickém stavu, pod barem se nacházel odpad a předměty nesouvisející s potravinářským provozem a na chodbě u WC odpadávala omítka," popsal zjištěné nedostatky Kopřiva.

Inspekce v úterý oznámila uzavření hned sedmi provozoven v nejrůznějších regionech.

Po zjištění nepřijatelných hygienických podmínek inspektoři na místě zakáží užívání prostor a provozovatele vyzvou k nápravě. „V případě závažných porušení předpisů v oblasti hygieny inspekce s kontrolovanou osobou zahajuje správní řízení o uložení sankce," doplnil Kopřiva.

Od začátku roku jde už o třetí provozovnu v Jihlavě, kterou SZPI uzavřela kvůli nevyhovujícím hygienickým podmínkám. V únoru nejprve neobstála herna Club Bonver Quantanamo v Okružní ulici a poté herna Zlatá hvězda na Masarykově náměstí.