Cílem celého setkání zástupců města a veřejnosti je představit studie řešící toto území a stanovit priority pro rozvoj vybraných lokalit. „Při setkání chceme současně diskutovat o rozvoji území s přihlédnutím ke klimatickým změnám, jako je sucho a kůrovcová kalamita, které budou v blízké budoucnosti stále více ovlivňovat podobu a kvalitu života v lokalitách Stříbrného údolí," řekl náměstek Vít Zeman.

Druhá část setkání bude věnování diskusi o konkrétních lokalitách. „V rámci diskusí bychom rádi propojili pohled města, obyvatel a organizací, spolků nebo firem, které v lokalitách vyvíjejí svou činnost," doplnil Vít Zeman. Setkání se bude konat v úterý 21. května od 17 hodin do 20 hodin v areálu bývalé továrny Modeta, vedle Zoologické zahrady.

Natálie Gurgulová