Rutinní práce na odstraňování omítek zedníci přerušili ve chvíli, kdy uviděli nástropní malby. „Po konzultaci s akademickým malířem Pavlem Procházkou jsme objednali jejich restaurování. Po dokončení prací se na stropě objevily dvě krásné malby měsíce a slunce, obklopené oblaky,“ popsal další postup náměstek pro úsek správy realit Petr Laštovička (ODS).

Dvě stě let staré malby z období baroka jsou dle restaurátorů v Jihlavě ojedinělým nálezem. „Malby mají symbolizovat přání: Dej Bůh štěstí tomu domu. Slunce představuje majitele domu a měsíc jeho manželku jako paní domu,“ přiblížil restaurátor maleb Pavel Procházka. Městský dům, ve kterém se malby našly, je kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky.

To znamenalo povinnost provádět restaurátorské práce šetrně. Po celoplošném odkryvu nástropních maleb následovalo doplnění chybějících omítek. „Poté byla malba sjednocena retuší a doplněna rekonstrukcí,“ dodal Procházka.

V krajském městě Vysočiny nejde o ojedinělý případ. Již letos v březnu se opravovala malá obřadní síň na radnici. Ta za první republiky sloužila jako stáj pro policejní koně a zdi jsou stále nasyceni solemi z koňského potu. Proto padala omítka a tak dostala klenba speciální odsolovací zábal.

Klenba je rozdělena do osmi polí. Restaurátorské práce odhalily ve čtyřech z nich fragmenty evangelistů v oblacích nad anděly. V dalších bylo nalezeno nebeské ptactvo, jedna holubice byla docela zachovalá.

Malby v dalších polích se téměř nezachovaly, stavební firma při rekonstrukci celé radnice v roce 2005 totiž použila nevhodné omítky. Přesto se podařilo odhalit středovou malbu beránka Božího, „Podle té se předpokládá, že v ostatních dvou polích byly malby Božího oka jako Boha otce a holubice jako Ducha svatého, pod kterými byl oltář,“ odhadl restaurátor.