Rekonstrukce bude spočívat v celkové opravě fasády, očištění a ošetření kamenných prvků proti povětrnostním vlivům, opravě soklu, menších opravách střechy, přeložení hromosvodu a výměně elektroskříně. „Bude nutné udělat i lokální opravy vnitřních omítek a vnitřního točitého schodiště. Nově umístíme na venkovní fasádu informační tabuli,“ popsal náměstek Radek Popelka.

Nejnižší cenu ve výběrovém řízení nabídla firma Vlastimil Zelený z Brtnice, která opravu provede za téměř 2,3 miliony korun. „Termín dokončení je druhá polovina října tohoto roku. Opravy neomezí a naruší provoz kaple,“ dodal Popelka. Kaple na hřbitově je zapsaná jako nemovitá kulturní památka.