Například v neděli, kdy se nepracovalo, po panelové cestě na dně jezdili cyklisté a chodili turisté. Hráz, kudy vede červená turistická trasa, je totiž překopaná a rozdělená na dvě části. Vypuštěný rybník, jedno z nejvyhledávanějších přírodních koupališť s čistou vodou na Vysočině, se proměnil v šedohnědou měsíční krajinu, kde vládnou bagry a stavební stroje.

Lidem ze spolku aktuálně upozorňují na to, že způsob opravy hráze je velmi nešetrný, stavební firma si v místě dělá co chce, například nákladní auta jezdí i po cestách, kde nemají co dělat. V neposlední řadě spolek znovu zpochybňuje i to, zda se hráz opravdu nacházela v havarijním stavu a bylo nutné ji opravovat v takovém rozsahu. Investor, kterým je Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) ČR veškerou kritiku odmítá a svůj postup obhajuje s tím, že je vše v pořádku.

Ilustrační foto
Vodní ráj otevírá venkovní areál

„Sledovali jsme otevírání hráze den po dni i vyjmutí 550 let starého hlavního dřevěného odtokového potrubí pro vypouštění vody. Potrubí bylo naprosto neporušené a zcela funkční. Nikde žádný viditelný defekt, nikde ani náznak, že by kolem naprosto zdravého a plně funkčního starého potrubí vznikaly kaverny a že by se někde v tělese hráze objevily velké díry, a hráz se tak nacházela v havarijním stavu, což bylo hlavním argumentem AOPK pro opravu. Místo starého potrubí dělníci dávají betonové roury, které podle odborníků nejsou vhodné do kyselé rašeliništní vody a nevydrží tolik jako to staré dřevěné. Agentura ani nikdo jiný se k našim názorům nevyjádřil,“ sdělil Michal Salamánek ze Spolku Pařezáček 2018.

AOPK však tvrdí, že žádná připomínka ohledně potrubí ze spolku nedorazila. „AOPK ČR přitom spolek ještě před započetím prací vyzývala k vznesení připomínek a řadu podnětů s nimi diskutovala. Dle vyjádření projektanta se jedná o standardní řešení, betonové trouby jsou využívány i pro systémy kanalizačních soustav,“ řekla k tomu mluvčí AOPK Karolína Šůlová s tím, že AOPK ČR opakovaně jednala se zástupci petičního výboru a nabídla jim spolupráci. Michal Salamánek k tomu podotkl, že se s nimi nikdo z AOPK už od podzimu bavit nechce.

Výtluky na silnici u obchodní zóny jsou po zimě opět větší.
K opravám silnice se nikdo neměl, provede je radnice

Rekonstrukce hráze Velkého Pařezitého rybníka od počátku vyvolává velký zájem, investor se snaží situaci uklidnit. „Chápeme, že pro lidi, kteří jsou zvyklí rybník využívat k rekreaci, je současný stav, kdy probíhá stavba, nepříjemný. Máme přitom bezpochyby stejný cíl - chceme, aby rybník Velký Pařezitý i jeho okolí zůstaly i nadále místem, které poskytuje domov vzácným rostlinám a živočichům. Podmínkou pro zachování přírodních hodnot i vodní bilance je potřeba, aby rybník mohl dlouhodobě být na plné hladině. To ovšem bez důkladné opravy jeho hráze nebylo možné zaručit," doplnila Šůlová.

Rekonstrukce by měla být hotová do podzimu letošního roku, pak by se měl začít rybník napouštět.