Jak se žije v Kamenici?
Mně se v Kamenici přesně čtyřicet let žije krásně. Máme to tu moc rádi, já i celá naše rodina.

Co se vám za poslední roky povedlo a na čem pracujete?
Všechno, co máme v rozpočtu, se nám daří realizovat, což je hodně důležité. Kdyby to byla jen polovina nebo třetina, mít radost z toho nebudeme. Nyní máme opravené všechny obecní budovy, máme postavenou krásnou školku pro padesát dva dětí, rozšířili jsme tím tu stávající a děláme další úpravy školy. Investuje se tam ročně mnoho milionů a bohužel, škola není v plném provozu. Z toho jsme trochu smutní. U školy se nám podařilo vybudovat víceúčelové hřiště, máme postavený poldr, odkanalizovanou většinu Kamenice, Řehořov a připravujeme Kameničku, hledáme zdroje pitné vody ve Vržanově. To jsou ty nejzásadnější věci.


Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkCo ještě vás jako starostku těší?
Mám radost i z toho, že se Kamenice nevylidňuje, máme o desítky obyvatel více než před pár roky. Věnujeme se výstavbě rodinných domků v Kamenici i v místních částech a stěhují se sem rodiny s dětmi. Těšíme se, až se uvolní současná situace a budeme smět dělat akce pro děti. Tři vítání občánků byla odložena, dárečky rozdáváme osobně.

A na čem pracujete nyní?
Odbahňujeme rybník, chceme dokončit revitalizaci dvou parků a budeme stavět inženýrské sítě v nové lokalitě. Blíží se i druhá etapa úprav ve škole, přistaven bude výtah a budova se tak stane bezbariérovou. Součástí projektu je i sklad pro nářadí na zahradě a mezi tělocvičnou a budovou školy vznikne odpočinková plocha s lavičkami a zelení. Budeme také inovovat muzeum, obnoveny budou popisky od grafika a panely. Chceme také instalovat televizi, kde budou záznamy o Kamenici. To si lidé prohlédnou při návštěvě tvrze. Chceme také dokončit úpravu hřbitova. Dokončeno bude oplocení, instalován bude parkový mobiliář a vysazeny dřeviny. Akce související se školou a hřbitovem jsou podpořeny Ministerstvem pro místní rozvoj.


A dále?
Pouštíme se také do dvou větších akcí, je to oprava naší poslední obecní bytovky, a vnitřních úprav sýpky. Bude to víceúčelový dům pro spolkovou činnost s malým sálem. Opraví se tam okolí, mezi orlovnou a obchodem to nevypadá utěšeně. Přispíváme každoročně na další dvě budovy, které nejsou naše, je to orlovna a sokolovna, na každou letos přispějeme dvě stě tisíci, orlové si nechali ušít nové kroje. Druhým rokem přispíváme na nové varhany do kostela, částka milion korun je poměrně vysoká, ale investice je rozložená do tří let, tak bychom to měli zvládnout.

Jaké v Kamenici fungují spolky a jak je to s nimi v této době?
Pokud je doba příznivější, spolky fungují velice dobře, zapojují se do společenského života a připravují řadu krásných akcí. Jsou tady orlové, sokolové, fotbalisti, máme tu myslivecký spolek, včelaře. A hodně aktivní hasiče nejen v Kamenici, ale také v Kameničce a v Řehořově. Teď se těšíme na pouť na přelomu července a srpna, věříme, že se setkáme v lepší, radostnější náladě.