„V minulosti jsme opravovali drobné stavby, které byly v našem majetku. Víc už jich nemáme, ale chceme vyjít vstříc těm majitelům, kteří to nechtějí opravit, ale když jim přispějeme, tak se do toho třeba pustí,“ popsal starosta Třeště Vladislav Hynk. Výše dotace je pro majitele lákavá, bude totiž činit 90 procent způsobilých nákladů.

„Zatím nevíme, kolik žádostí přijde. Lidé mohou žádat v době od 1. do 30. srpna s tím, že akci mohou dokončit do 31. října příštího roku. Mají na to tedy přes rok,“ dodal Hynk.

Podklady pro žádost jsou především položkový rozpočet nákladů, fotodokumentace památky, a pokud je více spolumajitelů, tak s tím musí souhlasit všichni vlastníci nemovitosti. Pokud jde o objekt v památkové zóně, je nutný ještě souhlas památkářů.

„Evidenci o sakrálních stavbách si nevedeme, ale určitě tady může být takových stavbiček a objektů kolem padesáti,“ uzavřel starosta.