Rozsáhlé opravy si vyžádaly celkem šestapadesát milionů korun. Mimořádně cenný je zejména ten s číslem 6, jedná se o kulturní památku. Vzhledem k pozdně gotickým klenbám se jeho vznik odhaduje na patnácté až šestnácté století. Architektonický význam podtrhuje fakt, že se při opravách podařilo zachovat arkýř i vstupní síň.

Kompletní rekonstrukce domů U Mincovny 6 a 8:

* trvala 16 měsíců, od prosince 2019 do letošního dubna
* vyšla na 56 milionů korun, většinu z částky platila radnice
* vrátila domům podobu z třicátých let minulého století

Vedlejší dům je z období renesance, znehodnotily ho ale úpravy od vojenské správy, která tam s minulosti sídlila. „V prostoru domu číslo 8 byly zachyceny pozůstatky minimálně dvou dřevěných či dřevohliněných domů v podobě zahloubených suterénů,“ informoval archeolog Šimon Kochan s tím, že se podařilo nalézt i část trámku z jedlového dřeva, která je dendrochronologicky datována do přelomu let 1245/46. „Vzhledem k tomu, že založení města se předpokládá mezi lety 1238 – 1240, jsme téměř u počátku vzniku města Jihlavy,“ porovnal Kochan.

Jiří Neubert z Národního památkového ústavu v Telči pak uvedl, že se podařilo v obou objektech zachovat hodnoty z minulosti a některé dokonce po nešetrné přestavbě ze sedmdesátých let minulého století opět navrátit. „Vzhled domů jsme se snažili přizpůsobit tomu z roku 1937, ze kterého máme dochované plány. Některé prvky jsme však přizpůsobili ještě starší podobě z 19. století. Klasicistní jsou dveře, fasáda, ale i zvolená barevnost,“ uvedla projektantka Dagmar Andělová.

Třebaže opravovaných domů v rámci Městské památkové rezervace je celá řada, komplexně opravených moc není. Domy U Mincovny tak mohou být vzorem do budoucna, jak střed horácké metropole proměňovat. „Postupně chceme centrum Jihlavy dostat do stavu, že se za něj nebudeme stydět, budeme na něj hrdí a budovy budou krásné,“ vyslovil závěrem své přání náměstek primátorky Petr Ryška.

Úředníci budou mít výhled

V budovách budou nyní sídlit úředníci z magistrátu. Odbor životního prostředí a odbor školství, kultury a tělovýchovy jihlavského magistrátu se začne stěhovat už v pondělí 14. června. Od července si tam mohou Jihlavané chodit vyřídit například rybářský nebo lovecký lístek či dotace v rámci kulturních akcí. „Mohou tu být třeba výstavy prací ze škol. Bude to veřejně přístupný prostor, kde to bude žít,“ řekl ve vstupním dále domu číslo 6 tajemník magistrátu Evžen Zámek.

Oba domy byly dispozičně přizpůsobeny požadavkům odborů, které v nich budou sídlit. Z kanceláří přitom budou mít někteří úředníci krásný výhled do zeleně se zoologickou zahradou v pozadí. „Hlavní vstup je v domě číslo 8, který bude sloužit pro veřejnost. Jelikož dům není památka, mohl být laděn v modernějším duchu. Dům je navíc přístupný bezbariérově a obsahuje výtah zapuštěný do suterénu. To bohužel nešlo zařídit v případě vedlejšího domu, a to právě kvůli tomu, že je kulturní památkou,“ vysvětlila Andělová.