Důvodem je budování nové splaškové kanalizace v této části města. Pracovníci zde budou pokládat asfalt, a to od požární nádrže k nové čističce odpadních vod u výpadovky na Brno a dále pak od požární nádržek letišti, směrem ke skládce Služeb města Jihlavy.

Dle zpráv z radnice budou objížďky a omezení řádně vyznačeny dopravními značkami.

IVANA HOLZBAUEROVÁ