Rekonstrukce průtahu byla přitom původně plánovaná jen na letošní rok. „Nepodařilo se a už teď je zřejmé, že se letos ani nepodaří rekonstrukci dokončit,“ potvrdil včera starosta Vladislav Hynk.

Problémů bylo na jednu stavební akci více než dost. Nejdříve dělníci našli pod zemí trubky, které nebyly v žádných plánech zakreslené. Pak ve stejnou chvíli řešili v jednom místě příliš měkké podloží, zatímco a o pár desítek metrů dál narazili na skálu.

Už v létě proto město i Kraj Vysočina, který se na opravách podílí, prodloužil termín dokončení do června příštího roku. „Letos bude dokončen asfaltový povrch od přejezdu na Telč ke škole na náměstí, to by mělo být do konce příštího týdne,“ řekl starosta a pokračoval: „Na příští rok zůstává část od školy okolo autobusového nádraží k hasičárně. To je zhruba třetina z celkové délky.“

Karel Liška z krajského odboru dopravy a silničního hospodářství pak očekává, že se dělníci k rekonstrukci vrátí nejpozději prvního dubna příští rok. „V případě dobrých klimatických podmínek a prognóz je to možné i dříve, zhruba v polovině března,“ odhadl.

Nejsou hotové ani některé chodníky, ty by ale měly být přes zimu bezpečné. „Nerovnosti mezi novým obrubníkem a starým chodníkem zalijeme betonem, aby tam nehrozil pád a aby se tam dala dělat údržba,“ slíbil Hynk.

Stavba se také prodraží. Na stomilionové investici se mělo zhruba čtyřiceti miliony podílet hejtmanství. Bude to ale více. „Odhadem bude smluvní cena navýšena o deset až dvacet procent,“ prozradil Liška. Kvůli nízké únosnosti bylo na většina trasy třeba udělat navíc výměnu podloží. Hynk pak řekl, že město se zatím drží na odhadovaných pětašedesáti milionech.

Zatímco v létě místním rozkopaná silnice vesměs nevadila a těšili se na pohodlnější jízdu bez kličkování mezi dírami, nyní už se začínají ozývat také kritické hlasy. „Řada lidí si myslí, že se to dá dělat rychleji, některé práce se však nedaly uspíšit. Ale ne každý to dokáže pochopit,“ pokrčil rameny závěrem starosta.