Možná byste mohli zdědit nějakou tu polnost, rybníky nebo opuštěné stavení, jenom o tom ještě nevíte. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) vydal seznam nemovitostí, u nichž není známý vlastník. Na Jihlavsku je na seznamu celkem 904 nemovitostí, které jsou bez majitele.

Kdo by se chtěl podívat na to, zda jeho předek neměl nemovitost, o které neví, ten může nahlédnout na webové stránky úřadu. Tam jsou seznamy všech nemovitostí i se jmény fyzicky nedohledaných vlastníků. „Přehled má pomoci dohledat neznámé vlastníky nemovitostí nebo odstranit nedostatky v evidenci nemovitostí vedené v katastru nemovitostí," podotkl generální ředitel ÚZSVM Miloslav Vaněk.

Nový katastrální zákon ukládá úřadu pokusit se neznámé vlastníky vyhledat ve spolupráci s obcemi, které by měly seznamy za své území zveřejnit na úřední desce.

Zajímejte se, zda máte nárok

„Kdokoli si tak snadno může ověřit, jestli jeho rodina nevlastnila v minulosti nějaké nemovitosti, o něž poté z různých důvodů přišla a další generace o nich nemají ani ponětí," dodal Vaněk.

V okrese Jihlava se to týká celkem šedesáti obcí, kde jsou lesy, orná půda, travnaté porosty, zahrady nebo stavení, která nemají majitele. Jenom v Brtnici je na 70 nemovitostí, o které se nikdo nestará. „Víme o tom, a jak se Státním pozemkovým úřadem, tak s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových vedeme opakovaná jednání," potvrdil starosta Brtnice Stanislav Jirků. Faktem je, že město se o osud nemovitostí bez známého vlastníka na svých katastrech zajímá.

Pro obce jsou tyto nemovitosti zajímavé i z toho důvodu, že o ně mohou úřady požádat. „Některé pozemky, u nichž není známý vlastník, sledujeme i z hlediska toho, zda by pro nás byly zajímavé. Třeba sousedí s našimi pozemky, vede po nich cesta a podobně. O takové pozemky si pak můžeme zažádat," upřesnil Jirků.

ÚZSVM potvrdil, že nepodaří-li se najít v desetileté lhůtě vlastníka, má se za to, že je nemovitost opuštěná a propadá státu. „Toto ustanovení zákona vychází ze skutečnosti, že se k vlastnictví nemovitostí nikdo nehlásí, neplatí za ně daně, nepečuje o ně, a tak lze předpokládat, že tyto osoby nevykonávají vlastnické právo ke svým nemovitostem," podotkl generální ředitel ÚZSVM.

V případě, že někdo najde v seznamu nemovitostí jméno svého předka, měl by si zjistit, co všechno potřebuje k tomu, aby prokázal, že má na nemovitost nárok. I tyto informace mu poskytne ÚZSVM.

Podle druhu využití z hlediska katastru nejvíce hektarů připadá na ornou půdu a na lesní pozemky. Průměrná rozloha pozemků je asi čtvrtina hektaru. Dále jde o jiné stavby, garáže, zemědělské stavby, ale lze najít i objekty k bydlení a rodinné domy.

Jak vyplývá z dostupného seznamu, Kraj Vysočina nemá nejvíce evidovaných položek. V tomto vévodí Jihomoravský a Středočeský kraj. Naopak nejméně nemovitostí s neznámým majitelem se nachází v Karlovarském kraji.